Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rektori utasítás a szemeszter oktatásszervezéséről

Utolsó módosítás: 2020. március 26.

3/2020. (III.26.) számú Rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének oktatásszervezéséről

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre és a március 23-án intézményünkben valamennyi munkarendben megkezdett és meghatározatlan ideig távoktatás formában zajló oktatási rendre, az alábbiakat rendelem el.

  1. Végzős, záróvizsgára jelentkezett, nem idegen nyelv szakon tanuló nappali tagozatos hallgatóink számára a kötelezően előírt négy félév idegen nyelv tanulás az abszolutórium megszerzéséhez nem kritériumkövetelmény.
  2. Végzős, záróvizsgára jelentkezett, angol nyelvű képzésen tanuló hallgatók számára a két félév kötelező testnevelés az abszolutórium megszerzéséhez nem kritériumkövetelmény.
  3. A gyakorlati jegy megszerzésére valamennyi tagozaton a vizsgaidőszakban is lehetőséget kell biztosítani.
  4. A szakdolgozat feltöltési határideje 2020. május 15.
  5. Felfüggesztésre kerül a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) 27.§ (3) bekezdése: az Egyetem nem szünteti meg a hallgatói jogviszonyát annak a 2019 szeptemberben tanulmányait megkezdett hallgatónak, aki a 2019/2020-as tanévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet.
  6. A távoktatás jellegéből következően a tanórákon való kötelező részvétel nem értelmezhető, ezért felfüggesztésre kerül a TVSZ 35.§ (2) – (5), valamint a (7) és (8) bekezdése.
  7. Hatályon kívül helyezem az 1/2020. (III.11.) számú Rektori utasítás 7. pontját. A szakmai gyakorlat, a duális képzési gyakorlat – amennyiben a gyakorló hely arra lehetőséget biztosít – változatlan formában tovább folyhat. A pedagógusképzésben a tanító és a tanárszakon tanuló hallgatók tanítási gyakorlatára a Pedagógusképző Központ, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógus szakon tanuló hallgatók szakmai gyakorlatára a PK Pszichológiai Intézetének előírásait kell alkalmazni.

Eger, 2020. március 26.
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes


< Vissza