Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szőlész-borász mérnöki (BSc)

Utolsó módosítás: 2020. december 02.

Az alapképzési szak képzési célja
A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
szőlész-borász mérnök (Engineer of Viticulture and Oenology)

 

A képzési idő félévekben: 7 félév
(6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

 

A képzés helyszíne:
- Eger (nappali, levelező)
- Sárospatak (nappali, levelező)

 

Eger:
A gyakorlati hátteret a Kőlyuktetőn elhelyezkedő és az egyetem részét képező Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet ültetvényei és pincészete biztosítja. A térség kiváló adottságokkal rendelkezik minőségi szőlő és bortermelés szempontjából. A szőlészeti és borászati oktatás és a kutatás szempontjából egyaránt kiemelkedő infrastrukturális háttérrel bír.

Sárospatak:
A várost a Bodrog folyó szeli át. Nyugatról a festői Zempléni-hegység vonulatai húzódnak, ami a tokaji borok és borkülönlegességek bölcsője. Korábban a várost történelmi és kulturális öröksége miatt "bodrogparti Athénnak" is nevezték.

 

Duális képzés

A szak egri képzési helyszínnel duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

 

Finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező, angol nyelvű képzés)

 

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Mit fogsz tanulni?
A bor nem csupán egy árucikk, hanem olyan kultikus termék, ami az évszázadok, évezredek során beépült a különböző népek kultúráiba. Egy minőségi bor elkészítése mögött egy nagyon sokrétű tevékenység húzódik, aminek történelmi, technológiai, természeti és tudományos vonatkozási is lehetnek. Ha szőlész-borász szeretnél lenni, tanulmányaid során megismerkedhetsz a szőlő és bortermelés folyamataival, technológiai hátterével, a hazai és világfajtákkal. Fejlesztheted a borkóstolással kapcsolatos képességeidet. Tájékozott leszel az eredetvédelem, valamint a világ és a magyarországi borvidékek terén. Elsajátíthatod a szőlő biológiájával és ökológiai igényeivel, valamint a hazai és világfajták használatával, nemesítésével, a borászati kémiával és mikrobiológiával kapcsolatos alapvető ismereteket. Elsajátíthatod továbbá a rovartan, a növénykórtan, az agrometeorológia, a talajtan, szőlészeti vonatkozású ismeretanyagát, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Ismereteket szerezel a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományi, mérnöki, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól, a bormarketingről és a szőlő és bor rendeleti szabályozásáról. Összességében egy komplex tudásra tehetsz szert, ami szőlészeti-borászati tevékenység vertikumát lefedi. A képzés erős gyakorlati háttérrel rendelkezik, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatod el. A hetedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, ami egy külsős, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kerül letöltésre.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzés befejeztével egy komplex tudás birtokába jutsz, aminek segítségével képes vagy különféle nagyságú és szerkezetű pincészetekben, szőlészetekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmas leszel önálló borászati gazdaságok létrehozására, szakszerű üzemeltetésére, valamint borászati termékek elkészítésére és forgalmazására. Létre tudsz hozni és fenn tudsz tartani korszerű szőlőültetvényeket, és képes leszel az ezzel kapcsolatos ültetvény-beruházási tervdokumentációk, termesztési és borászati technológiai tervek készítésére. Felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben való folytatására.

 

Amit még a szakról tudni érdemes:
A képzés erős gyakorlati háttérrel rendelkezik, amit az Eszterházy Károly Egyetem Kőlyuktetőn elhelyezkedő Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete biztosít. Az intézet közel 25 hektáros ültetvénnyel rendelkezik, ahol a fajtaösszetétel változatos. Több, a hazai szőlőtermesztésben is fontos fajtáin és klónjain túl egy közel 600 fajtát számláló génbank is van a területen. Az intézet saját szőlőfeldolgozóval és pincészettel rendelkezik, ahol az üzemi méretű borkészítés folyamatai is bemutathatók. A kutatóintézet kutatási infrastruktúrája és tevékenysége jó alapot nyújt magas színtű szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítéséhez. Ez utóbbit tovább erősíti az egyetem más tudásközpontjaival és kutatóintézeteivel való szoros együttműködés.

 

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Zsófi Zsolt habil. egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: zsofi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 20/805-4181


< Vissza