Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

Utolsó módosítás: 2020. december 02.

.

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a megtanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni.

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens
(Viticulture and Enology Engineer Assistant)

 

A képzési idő félévekben: 4 félév
3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

 

A képzés helyszíne:
- Eger(nappali, levelező)
- Sárospatak (nappali, levelező)

Eger:
A gyakorlati hátteret a Kőlyuktetőn elhelyezkedő és az egyetem részét képező Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet ültetvényei és pincészete biztosítja. A térség kiváló adottságokkal rendelkezik minőségi szőlő és bortermelés szempontjából. A szőlészeti és borászati oktatás és a kutatás szempontjából egyaránt kiemelkedő infrastrukturális háttérrel bír.

Sárospatak:
A várost a Bodrog folyó szeli át. Nyugatról a festői Zempléni-hegység vonulatai húzódnak, ami a tokaji borok és borkülönlegességek bölcsője. Korábban a várost történelmi és kulturális öröksége miatt "bodrogparti Athénnak" is nevezték.

 

Finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

 

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 200.000,- Ft/félév
- levelező tagozaton: 180.000,- Ft/félév

 

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

 

Mit fogsz tanulni?
A szőlőtermesztés és bortermelés évszádok óta része az emberiség történetének és kultúrájának. A szőlészet és borászat a természet és az emberi tudás erejét ötvözi, ami egy nemes és kultikus eredményben, a borban testesül meg. A képzés során a szőlészet és borászat fontosabb gyakorlati és elméleti elemeit sajátíthatjátok el. Az oktatás gyakorlatorientált, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatjátok el. A negyedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, ami egy külsős, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kerül letöltésre. A megalapozott elméleti tudás is fontos része a képzésnek. Ismereteket szerezhettek a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományos és műszaki alapismeretekről, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól.

Elsajátíthatjátok a hazai és világfajták használatával, a szőlőtermesztési és bortermelési folyamatok technológiai alapjaival és alkalmazásával kapcsolatos esszenciális ismereteket, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Megismeritek a borok érzékszervi bírálatának sarokpontjait, a bormarketing alapjait, a borok minőségét és stílusát befolyásoló technológiai háttér és a környezeti hatások szerepét. Megismeritek továbbá a szőlő és bortermelés rendeleti szabályozását, intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait. Elsajátítjátok a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos alapvető eljárási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, munkavédelmi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokat. Alapszinten betekintést kaphattok a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység céljairól, fontosságáról.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzettséggel alkalmasak lesztek a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására. Jártasságot szereztek a borászati és szőlészeti technológia alkalmazásában. Az elhelyezkedési lehetőségetek széleskörű, az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban, szőlészetekben, borászatokban egyaránt alkalmazható tudással fogtok rendelkezni. Amennyiben úgy döntötök, hogy tovább szeretnétek tanulni, az elvégzett tanulmányaitok beszámításra kerülnek a Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakon.

 

Amit még a szakról tudni érdemes:
A képzés erős gyakorlati háttérrel rendelkezik, amit az Eszterházy Károly Egyetem, Kőlyuktetőn elhelyezkedő Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete biztosít. Az intézet közel 25 hektáros ültetvénnyel rendelkezik, ahol a fajtaösszetétel változatos. Több, a hazai szőlőtermesztésben is fontos fajtáin és klónjain túl egy közel 600 fajtát számláló génbank is van a területen. Az intézet saját szőlőfeldolgozóval és pincészettel rendelkezik, ahol az üzemi méretű borkészítés folyamatai is bemutathatók. A kutatóintézet kutatási infrastruktúrája és tevékenysége jó alapot nyújt magas színtű portfóliók elkészítéséhez. Ez utóbbit tovább erősíti az egyetem más tudásközpontjaival, kutatóintézeteivel és több vállalkozással való szoros együttműködés.

 

Kapcsolódó öntevékeny kör:

- Bor Klub

 

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Zsófi Zsolt habil. egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: zsofi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 20/805-4181


< Vissza