Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tények, adatok, képzések

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

A Kar neve: Pedagógiai Kar
Képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés
Dékán: Kovácsné Dr. habil. Nagy Emese, egyetemi docens
Megbízott dékánhelyettes: Dr. Mogyorósi Zsolt, főiskolai docens
A Dékáni Hivatal vezetője: Sutus Olívia Tímea
Oktatói létszám a Karon: 69 fő
Egri Campus: 30 fő
Jászberényi Campus: 21 fő
Sárospataki Comenius Campus: 18 fő


A Kar képzési szerkezete:

EGRI CAMPUS

Alapképzések (BA)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Szebeni Rita
gyógypedagógia (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Dávid Mária
közösségszervezés (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. habil. Simándi Szilvia
óvodapedagógus (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Kelemen Judit, Helyi koordinátor: Dr. Taskó Tünde
pedagógia (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Mogyorósi Zsolt
tanító (N,L) - Szakleírás- Szakfelelős: Dr. Molnár Marietta, Helyi koordinátor: Dr. Virág Irén

Osztatlan tanári szakok (O)
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (10 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (11 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn

Mesterképzések
tanári - pedagógiatanár (2 félév) - Szakfelelős: Dr. Kovács László
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (4 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn

Diszciplináris mesterképzések
neveléstudományi (N, L) - Szakfelelős: Dr. Virág Irén

Doktori képzések (PhD)
neveléstudományi DI

Szakirányú továbbképzések - szakleírások: Letöltés
egészségfejlesztő mentálhigiéne (L)
fejlesztő-differenciáló szakpedagógia (L)
felnőttképzési és felnőttoktatási szervező (jászberényi helyszínen) (L)
felnőttképzési menedzser (L)
felnőttképzési szervező (L)
gyakorlatvezető mentorpedagógus (L)
inkluzív nevelés pedagógusa (L)
játék- és szabadidő-szervező pedagógus (L)
kisgyermek pedagógia (L)
kollégiumi nevelő (L)
multikulturális nevelés pedagógusa (L)
nemzetiségi - kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő
szakember (L)
pedagógiai értékelés és mérés pedagógusa (L)
tehetségfejlesztő pedagógus (L)

Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések - szakleírások: Letöltés
egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés (L)
fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (jászberényi helyszínen) (L)
gyakorlatvezető mentortanár (L)
gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsga (L)
kisgyermek pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő (L)
közoktatási vezető pedagógus szakvizsga (L)
pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (L)
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő (L)
vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus-szakvizsga (L) 

Az összes aktuális szakleírás megtekinthető ide kattintva.


JÁSZBERÉNYI CAMPUS

Pedagógiai Karhoz tartozó képzések
Alapképzések (BA)

csecsemő- és kisgyermeknevelő (N,L) - Szakfelelős: Dr. Szebeni Rita, Helyi koordinátor: Dr. Furcsa Laura
gyógypedagógia (L) - Szakfelelős: Dr. Dávid Mária
közösségszervezés (N,L) - Szakfelelős: Dr. habil. Simándi Szilvia
óvodapedagógus (N,L) - Szakfelelős: Dr. Kelemen Judit, Helyi koordinátor: Dr. Varró Bernadett
tanító (N,L) - Szakfelelős: Dr. Molnár Marietta

Gazdaság-és Társadalomtudományi Karhoz tartozó képzés
Mesterképzés
szociálpedagógia (L)

Természettudományi Karhoz tartozó képzés

Felsőoktatási szakképzés
programtervező informatikus [fejlesztő] (L)


SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS

Pedagógiai Karhoz tartozó képzések
Alapképzések (BA)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (N,L) - Szakfelelős: Dr. Szebeni Rita, Helyi koordinátor: Gombosné Dr. Kiss Katalin
gyógypedagógia (L) - Szakfelelős: Dr. Dávid Mária
óvodapedagógus (N,L) - Szakfelelős: Dr. Kelemen Judit
tanító (N,L) - Szakfelelős: Dr. Molnár Marietta, Helyi koordinátor: Dr. Stóka György

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karhoz tartozó képzések
Felsőoktatási szakképzés
szőlész - borász (L)
Alapképzés (BA)
szőlész - borász mérnöki (L)

Gazdaság-és Társadalomtudományi Karhoz tartozó képzés
Felsőoktatási szakképzés
turizmus - vendéglátás (L)

Természettudományi Karhoz tartozó képzések
Felsőoktatási szakképzés
programtervező informatikus [fejlesztő] (L)
Alapképzés (BA)
programtervező informatikus (L)


EGRI CAMPUSON, JÁSZBERÉNYI CAMPUSON és a SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUSON meghirdetésre kerülő képzések

Újabb tanítói műveltségterület megszerzésére irányuló részismeretei képzés tanítói oklevéllel rendelkezők számára
Bővebb infromáció és a jelentkezési lap elérhető ide kattintva.


< Vissza