Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Információk 2020. júniusi záróvizsgákról

Utolsó módosítás: 2020. május 20.

Tájékoztató záróvizsgára jelentkezett hallgatók számára, személyes és online záróvizsgák menete

Tisztelt Végzős Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2020. június 6-ig tart.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. június 6.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
- a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
- a szakdolgozat/diplomamunka TVSZ szerinti elfogadása.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az idei záróvizsgák – a szakfelelősök döntése alapján – online vagy személyes megjelenéssel valósulnak meg. A lebonyolítás módjáról a szaktanszék vagy intézet web-oldalán tájékozódhat.

A záróvizsgákra 2020. június 15-26. között kerül sor.

A személyes megjelenéssel megvalósuló záróvizsga pontos beosztását – záróvizsga napja, helye, bizottság száma – a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban tekintheti meg 2020. május 31-ét követően.

Online záróvizsgák esetén a záróvizsga előtt legalább egy héttel a szaktanszék a Neptun rendszeren keresztül értesíti a hallgatót a vizsga pontos időpontjáról (nap, óra, perc) és további részleteiről (az online vizsgához szükséges felület, bejelentkezés módja, stb).

A kétszakos osztatlan és osztott tanárképzésben kizárólag online záróvizsgát szervezünk. Az egyes vizsgarészek időpontjai és a hozzá tartozó link az Oktatási Igazgatóság honlapjáról kérdezhető le június 8-át követően.

Az online vizsgáztatás szervezéséről és lebonyolításáról a 4/2020. sz. Rektori utasítás rendelkezik.

A 2020. júniusi záróvizsgát sikeresen teljesítők oklevélátadó ünnepségének várható időpontja 2020. szeptember 11-13. A pontos időponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást a későbbiek során fogunk adni.


Eger, 2020. 05. 20.
Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza