Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari kutatási egységek

Utolsó módosítás: 2018. május 23.

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot 2004 januárjában, hogy az eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai. Ezt igénylik és támogatják a térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó szervezetek is, az Önkormányzatok, a Kamarák és a Területfejlesztési Irodák. A kutatócsoport létrehozása tovább erősíti az intézmény és a gazdaság szereplőinek kapcsolatát is.

Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztunk létre, amely lehetőséget nyújt egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra.

A Kutatócsoport munkáját Szlávik János professzor úr, a GTK egyetemi tanára irányítja, aki országosan elismert kutató, és aki 2010-2013 között a Gazdaság és Társadalomtudományi kar dékánja volt.

Fontos és aktív partnereink között szerepelnek a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK), a területfejlesztéssel foglalkozó egyes hivatalok (Heves Megyei Önkormányzat és az egri városi önkormányzat), valamint a KSH regionális szervezetei.
Kutatócsoportunk eredményesen működik együtt a Szent István Egyetem, a Corvinus Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem több tanszékével és kutatócsoportjával. Kutatási területeinket – lehetőségeinkhez mérten – új témákkal is szívesen kiegészítjük, amennyiben a térség intézményeitől, szervezeteitől és vállalkozásaitól erre igény mutatkozik. A kutatócsoport egyik legfontosabb referenciája Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elkészítése.
(http://www.hevesmegye.hu/files/koncepcio/javaslattetel.pdf).

A kutatócsoport tevékenységének főbb területei a következők:

  • Helyi és regionális fejlesztési koncepcióalkotás
  • A régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén
  • Regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében
  • Fenntarthatósági stratégiák kidolgozása regionális és kistérségi szinteken
  • A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei a régióban

MTA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGA (MAB)

Közgazdaságtudományi Szakbizottság

Gazdaságfejlesztési kutatások Munkabizottság

2017-ben került sor az MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottság tisztújítására, melynek keretében az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Gazdaságtudományi Intézet és az Üzleti Tudományok Intézetének kollégáiból újjászerveződött a Gazdaságfejlesztési Kutatások Munkabizottság. A munkabizottság célja a GTK-n folyó kutatások összefogása, közös kutatási programok lebonyolítása és tudományos rendezvények szervezése. A Közgazdaságtudományi Szakbizottság munkabizottságaként lehetőségünk nyílik az észak-magyarországi régió szakembereivel való együttműködésre, a kutatási eredmények megvitatására. A munkabizottság által szervezett tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeken az oktatók és kutatók a gyakorlati szakemberekkel is megoszthatják tapasztalataikat.
A munkabizottság kutatási tevékenységének fő területei:

  • a területfejlesztés lehetőségei, fenntarthatósági stratégiák
  • a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei
  • a gazdasági és társadalmi fejlettség mérése, a technológiai fejlődés hatásának és a K+F+I tevékenység sajátosságainak elemzése
  • a turizmus szerepe a területfejlesztésben (gasztronómia, borturizmus, egészségturizmus)
  • vállalatfinanszírozási lehetőségek, nonbusiness menedzsment, a kkv szektor finanszírozási alternatívái, projektmenedzsment

A munkabizottság elnöke: Dr. Csáfor Hajnalka, PhD, csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu
A munkabizottság titkára: Dr. Csugány Julianna, PhD, csugany.julianna@uni-eszterhazy.hu

Az MTA Miskolci Területi Bizottság honlapja: http://tab.mta.hu


< Vissza