Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2018. november 22.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.

 

A Kari Tanács hatásköre:

A Kari Tanács döntési jogkörében:
a) meghatározza a kari stratégiát,
b) jóváhagyja a kari munkaterveket,
c) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket,
d) dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
e) elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását,
f) meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit,
g) dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról,
h) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
i) dönt a szakfelelősök megbízásáról,
j) dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
k) elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését,
l) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.

 

A Kari Tanács tagjai:

Dr. Csáfor Hajnalka csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu;
Dr. Baranyi Aranka baranyi.aranka@uni-eszterhazy.hu
Dr. Bujdosó Zoltán bujdoso.zoltan@uni-eszterhazy.hu
Dr. Ludányi Ágnes ludanyi.agnes@uni-eszterhazy.hu
Dr. Tánczos Tamás tanczos.tamas@uni-eszterhazy.hu
Dr. Dobó Mariann dobo.mariann@uni-eszterhazy.hu
Dr. Sárkány Péter sarkany.peter@uni-eszterhazy.hu
Dr. Taralik Krisztina taralik.krisztina@uni-eszterhazy.hu
Námor Anna namor.anna@uni-eszterhazy.hu
Juhász István juhasz.istvan@uni-eszterhazy.hu;
Kovács Tünde kovacs.tunde@uni-eszterhazy.hu
Nagy Réka (hallgatói képviselő) nagy.reka@hok.uni-eszterhazy.hu
Jakab Renáta (hallgatói képviselő) jakab.renata@hok.uni-eszterhazy.hu


< Vissza