Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TDK eredmények a GTK-n

Utolsó módosítás: 2017. január 12.

2016. november 30-án került megrendezésre a kar Tudományos Diákköri Konferenciája.

A rendezvényen hat szekcióban összesen harminckét dolgozat került bemutatásra.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
EGRI CAMPUS

JUHÁSZ JUDIT

Gazdálkodási és menedzsment BA, IV. évfolyam
A Lean Termelési Rendszer megvalósulása a Robert Bosch Automotive Steering Kft-nél, az értékteremtés folyamata az alapanyagtól a késztermékig
Témavezető:    Farkas Attila, hivatalvezető

A bíráló bizottság a dolgozatot I. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

DOBI RÉKA

Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
Önkéntes toborzás az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványban
Témavezető:    Matiscsákné dr. Lizák Marianna, tanársegéd

A bíráló bizottság a dolgozatot megosztott II. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

RÁCZ ZSÓFIA

Turizmus-vendéglátás BA, II. évfolyam
Szilvásvárad lovasturizmusának jelene és jövője
Témavezető:    Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna, mestertanár

A bíráló bizottság a dolgozatot megosztott II. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

MAJOR KITTI

Gazdálkodási és menedzsment BA, IV. évfolyam
Egyszer fent, máskor lent”, avagy egy vállalat küzdelme a fennmaradásért a tulajdonosváltás után
Témavezetők: Csugány Julianna, tanársegéd
Hollóné dr. Kacsó Erzsébet, főiskolai tanár

A bíráló bizottság a dolgozatot III. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

LUDVIG ÁDÁM

Gazdálkodási és menedzsment BA, IV. évfolyam
Külföldi működő tőke befektetések térségi növekedési és foglalkoztatási hatásai Magyarországon
Témavezető:    Dr. Borsi Balázs, főiskolai docens

A bíráló bizottság a dolgozatot különdíjjal juttatta tovább az országos konferenciára.

HALLGAT ÁGNES

Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
A szociálpolitikai eszközök alkalmazása a Magnetec-Ungarn Kft.-nél
Témavezető:    Matiscsákné dr. Lizák Marianna, tanársegéd

A bíráló bizottság a dolgozatot különdíjjal juttatta tovább az országos konferenciára.

RÓZSA ÁGNES

Gazdálkodási és menedzsment BA, IV. évfolyam
A SALGGLAS Üvegipari ZRt. vállalati stratégiájának elemzése
Témavezető:    Dr. Borsi Balázs, főiskolai docens

KISS GÁBOR

Gazdaságinformatikus BSc, IV. évfolyam
ERP rendszerek szerepe, jelentősége, fejlesztési lehetőségei egy kereskedelmi vállalatnál
Témavezető:    Katonáné dr. Erdélyi Edit, egyetemi docens

SZÉPLAKI NORBERT

Gazdálkodási és menedzsment BA, IV. évfolyam
A Formula 1 stratégiai és üzleti elemzése
Témavezető:    Dr. Borsi Balázs, főiskolai docens

VÁGÁSI ZSOLT BERTALAN

Gazdaságinformatikus BSc, III. évfolyam
A technológiai változások hatása a munkaszervezésre
Témavezető:    Dr. Kozák Anita, főiskolai docens

KOVÁCS BENCE

Gazdálkodási és menedzsment BA, III. évfolyam
Az online marketing a jövő?
Témavezető:    Soós Gabriella, tanársegéd

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Csáfor Hajnalka, egyetemi docens
A bíráló bizottság tagjai: Nagy Levente, c. főiskolai tanár
Juhász István, tanársegéd
Árvai Ádám, osztatlan közgazdász tanár
II. évfolyam 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS

FARAGÓ CSABA
FEKETE CSILLA

Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam
A KKV szektor elemzése különös tekintettel a csődmodellek alkalmazására
Témavezetők: Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens
     Dr. Racskó Péter, egyetemi docens

A bíráló bizottság a dolgozatot I. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

OCELA TIBOR

Turizmus menedzsment MA, II. évfolyam
A Gyöngyös-Mátra TDM mint szervezet
jelene és jövője, a hazai TDM-hálózat és a területfejlesztés tükrében

Témavezető:    Dr. Taralik Krisztina, egyetemi docens

A bíráló bizottság a dolgozatot II. helyen, különdíjjal juttatta tovább az országos konferenciára.

KECSKÉS ANNA

Turizmus menedzsment MA, II. évfolyam
Élményturizmus a Mátrában
Témavezető:    Dr. Taralik Krisztina, egyetemi docens

A bíráló bizottság a dolgozatot III. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

BATA MILÉNA

Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam
A tudás, mint versenyelőny - mit nyerhetünk kulcskompetenciáink fejlesztésével?
Témavezető:    Dr. Herneczky Andrea, főiskolai docens

A bíráló bizottság a dolgozatot IV helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Szabóné Dr. Széles Zsuzsanna, egyetemi docens
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Tégla Zsolt, egyetemi docens
Dr. Novák Tamás, egyetemi docens
Dr. Erdélyi Tamás, főiskolai docens
Unghváry Tamás, Kereskedelem és marketing BA

 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

DÁVID DOROTTYA ÉVA

Kommunikáció- és médiatudomány BA, II. évfolyam
Filmes feliratok kultúraközi perspektívában
Témavezető:    Dr. Pólya Tamás, egyetemi docens

A bíráló bizottság a dolgozatot továbbjuttatta az országos konferenciára.

BIRÓ ATTILA
BOLLÓK ÁGNES 
DÁVID DOROTTYA 
GRÓSZ PETRA
HULICSKÓ MÁTÉ
KOLLÁR DOROTTYA
TOMORI DOROTTYA

Szabad bölcsészet
Kommunikáció- és médiatudomány BA
II. és III. évfolyam
A miskolci dr. Ámbédkar Gimnázium fejlesztési-nevelési vállalkozása (9– 12. osztályok)
Témavezető: Dr. Széchenyi Ágnes, főiskolai tanár

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Pólya Tamás, egyetemi docens
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Herzog Csilla, főiskolai docens
Csépányi Zsolt, tanársegéd
Sütő Gergely, kommunikáció- és médiatudomány BA, III. évfolyam

 

POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

BOROS ENIKŐ

Nemzetközi tanulmányok MA, II. évfolyam
A 2016-os oroszországi parlamenti választások. Választási körkép Jekatyerinburgban
Témavezető:    Dr. Horváth Ágnes, főiskolai tanár

A bíráló bizottság a dolgozatot továbbjuttatta az országos konferenciára.

GERGELY DOROTHY LORETTA

Nemzetközi tanulmányok BA, III. évfolyam
Amerika jövője Donald Trump kezében 
Témavezető:    Dr. Gyarmati István egyetemi docens

A bíráló bizottság elnöke: Dr. habil. Majtényi György, főiskolai tanár
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Dobó Marianna, főiskolai docens
Dr. Varga György, főiskolai docens
Forgó Fruzsina, nemzetközi tanulmányok MA, II. évfolyam

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA
NEMZETKÖZI TDK I. SZEKCIÓ

DEMÉNY DORINA

Szociálpedagógia (BA), IV. évfolyam
A szociális készségek vizsgálata 8-12 éves korig
Témavezető:    Dr. Hadnagy József, főiskolai docens

A bíráló bizottság a dolgozatot I. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

BOGNÁR MÁRIA

Szociálpedagógia (BA), IV. évfolyam
A hátrányos helyzetű általános iskolások jövőképét befolyásoló iskolai háttértényezők vizsgálata
Témavezető:    Pacsuta István, adjunktus

A bíráló bizottság a dolgozatot II. helyen juttatta tovább az országos konferenciára.

MÉSZÁROS ORSOLYA

Közegészségügyi szolgáltatások és politika MA, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, III. évfolyam
Fókuszban a webdiagnózis "inkább rákeresek a neten is"
Témavezető:    Dr. Krizbai Timea, egyetemi adjunktus

FODOR RITA

Mentálhigiéné a szociális munka MA, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, II. évfolyam
"Fessünk Álmokat!" - A falfestés, mint közösségépítő módszer alkalmazása Gyergyószentmiklóson
Témavezető:    Dr. Berszán Lídia egyetemi docens

HORVÁTH EVELIN

Szociálpedagógia (BA), II. évfolyam
Kisebbségi és a többségi társadalom egymáshoz való viszonya
Témavezető:    Pacsuta István, adjunktus

VINCZE MARTINA

Szociálpedagógia (BA), II. évfolyam
Roma hagyományok
Témavezető:    Dr. Sárkány Péter, főiskolai tanár

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Szilágyi István, főiskolai tanár
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Hadnagy József, főiskolai docens
Dr. Pirisi Edina, főiskolai tanár
Dr. Szabó Béla
Fehér Gertrúd, Szociálpedagógia, II. évfolyam

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA
NEMZETKÖZI TDK II. SZEKCIÓ

PAPP VANDA

Szociálpedagógia (BA), IV. évfolyam
A felsőoktatásban résztvevő fogyatékkal élő hallgatók vélekedése saját integrációjukról
Témavezető:    Kolozsvári Csaba, tanársegéd
Pacsuta István, adjunktus

A bíráló bizottság a dolgozatot továbbjuttatta az országos konferenciára.

STEFÁN BETTINA

Szociálpedagógia BA, IV. évfolyam
A hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek összehasonlító értékkutatása
Témavezető:    Dr. Szilágyi István, főiskolai tanár

TOMEK RITA

Szociálpedagógia BA, IV. évfolyam
A szociálpedagógus lehetőségei az alternatív iskolákban
Témavezető:    Dr. Szilágyi István, főiskolai tanár

GÁSPÁR ZOLTÁN

Mentálhigiéné a szociális munka MA, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, II. évfolyam
Hogyan tölthetnek minőségi időt a szülők a fiatalokkal?
Témavezető:    Dr. Dávid-Kacsó Ágnes, egyetemi adjunktus

PAPP VANDA

Szociálpedagógia (BA), IV. évfolyam
A felsőoktatásban résztvevő fogyatékkal élő hallgatók vélekedése saját integrációjukról
Témavezető:    Kolozsvári Csaba, tanársegéd
Pacsuta István, adjunktus

GERGELY DOROTHY LORETTA

Nemzetközi tanulmányok, BA III. évfolyam
Amerika jövője Donald Trump kezében 
Témavezető:    Dr. Gyarmati István egyetemi docens

 

 

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Ludányi Ágnes, főiskolai tanár
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Sárkány Péter, főiskolai tanár
Dr. Dániel Botond
Klement Mariann, tanársegéd
Merczei Liza Ágnes, Szociálpedagógia BA,
II. évfolyam

 

A konferencián részt vett hallgatók és konzulens tanáraik munkáját köszönjük, a továbbjutó hallgatónak gratulálunk, mindenkinek további eredményes munkát és sok sikert kívánunk!

 

A konferencia a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

 

 

 

 

 
Juhász Judit


Dobi Réka


Rácz Zsófia


Major Kitti


Ludvig Ádám


Hallgat Ágnes


Rózsa Ágnes


Kiss Gábor


Széplaki Norbert


Vágási Zsolt Bertalan


Kovács Bence

 


< Vissza