Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kitüntetések a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon

Utolsó módosítás: 2017. január 12.

2016. december 15-én, az intézményi évzáró fogadáson a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar több oktatója is kitüntetésben részesült.

Eszterházy Károly emlékérem

Az Emlékérmet olyan főállású oktató, kutató kaphatja meg, aki aktívan részt vesz az intézmény szakmai közéleti tevékenységében, hazai és nemzetközi tudományos, művészeti eredményeivel növeli az egyetem hírnevét. A kitüntetés más dolgozó is megkaphatja, aki aktívan részt vesz az egyetem közéletben, munkaterületén kiemelkedő teljesítményt nyújt, felelősségteljes munkavégzése követésre méltó példa a munkatársak számára. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon három kolléga vette át az emlékérmet:

Dr. Bujdosó Zoltán, főiskolai tanár, a Gyöngyösi Károly Róbert Campus igazgatója, az Üzleti Tudományok Intézet Marketing és Vendéglátás Tanszék vezetője
Dr. Baranyi Aranka, egyetemi docens, az Üzleti Tudományok Intézetének igazgatója, a Pénzügyi és Számviteli Tanszék vezetője
Lóth Gabriella, tanszéki adminisztrátor, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Wekerle Sándor Nívódíja

A kitüntetést az az oktató vagy kutató kaphatja meg, aki legalább 5 éve az intézmény oktatója, munkájával, elismert tudományos teljesítményével a kar hírnevét, elismertségét jelentősen előmozdította; kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat; EU-s, vagy hazai pályázati projektben vett, illetve vesz részt, kar és az egyetemi közéletében aktívan részt vesz.

A Wekerle Sándor Nívódíjat Oktatói kategóriában Dr. Herzog Csilla főiskolai docens, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék oktatója kapta.
A kitüntetést az a nem-oktató dolgozó is megkaphatja meg, aki legalább 5 éve az intézmény közalkalmazottja és különösen sokat tett a karon az oktatás-szervezés magas színvonalú megoldásáért, az ügyfelekkel való kapcsolat jó légkörének biztosításáért.
A Wekerle Sándor Nívódíjat Nem oktatói kategóriában Juhászné Füleki Adrienn az Üzleti Tudományok Intézetének adminisztrátora vehette át.
A kitüntetést az a hallgató kaphatja meg, aki főiskolánkon már második éve folytatja tanulmányait, kiváló, vagy tartósan jó színvonalú tanulmányi teljesítményt nyújt, sikeresen részt vesz a TDK tevékenységben valamint a kar közéletében aktívan tevékenykedik.
A Wekerle Sándor Nívódíjat Hallgatói kategóriában Unghváry Tamás hallgató, Gyöngyösi Károly Róbert Campus HÖK elnöke vehette át.

A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány „Eszterházy Károly Egyetemért" díja

Az Eszterházy Károly Főiskola a Lyceum Pro Scientiis Alapítványt abból a célból hozta létre, hogy a felsőfokú szakemberképzést, a tudományos ismeretek bővítését, a nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítését és az oktatás és gazdaság kapcsolatának fejlődését lehetőségeihez mérten felkarolja és támogassa az Eszterházy Károly Egyetemen.
"Az Eszterházy Károly Egyetemért" elnevezésű díj ezüst fokozatát, két fiatal oktató, kutató kapta:
Csugány Julianna tanársegéd, Gazdaságtudományi Intézet, Közgazdaságtan Tanszék
Aktív oktatói és kutatói tevékenysége hatékony, pontos, gyors és szakmailag kifogástalan, mely mellett az oktatásszervezési feladatok ellátásában is vezető szerepet vállal.
Az intézmény működését önzetlenül támogatja, komoly kutatói pályafutása, oktatói tevékenysége elismerésre méltó.
Dr. Novák Tamás tanszékvezető egyetemi docens, Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Nemzetközi szinten is kimagasló tudományos kutatói pályafutása, az intézmény érdekében, a tudományos munkásságához köthető, színvonalas publikációs tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az Eszterházy Károly Egyetem hírnevét növelje, elismertségét minél szélesebb körben terjessze.


Dr. Bujdosó Zoltán

 


Dr. Baranyi Aranka

 


Lóth Gabriella

 


Dr. Herzog Csilla

 


Juhászné Füleki Adrienn

 


Unghváry Tamás

 


Csugány Julianna

 


Dr. Novák Tamás

 


< Vissza