Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hallgatói fórum a GTK-n

Utolsó módosítás: 2019. október 13.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2018. december 3-án 13.00 órakor megtartott hallgatói fórumán többek között az előadások kötelező látogatásával kapcsolatban alkotott véleményt a megjelent közel 50 hallgató.

A fórum központi témájaként a lemorzsolódás csökkentését emelte ki Dr. Csáfor Hajnalka, a kar dékánja, illetve arról kérdezte a hallgatókat, hogy milyen segítséget fogadnának szívesen és használnak ki ténylegesen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. A résztvevők összességében arra keresték közösen a megoldást, hogy hogyan lehetne még jobban segíteni a kar hallgatóit a tanulmányaik eredményes befejezésében.

Ennek kapcsán vetődött fel, hogy az előadások látogatása mennyiben nélkülözhető, javíthat-e a lemorzsolódási mutatókon, ha azt kötelezően előírja a vonatkozó szabályzat. A hallgatói vélemények jellemzően megerősítették azt, hogy az előadások személyes meghallgatása segítséget jelent a felkészülésben, jobb érdemjegyek születnek azok körében, akik látogatják, de a véleményalkotók úgy látják, hogy az elhangzottak elsajátítására más formában is sor kerülhet. Emellett kiemelték azt, hogy komoly nehézségeket eredményezne, ha elveszítenék az óralátogatási szabadságot. Több olyan vélemény hangzott el, mely szerint, ha minden órát kötelezően látogatnia kellene a hallgatóknak, az ellehetetlenítené a munkavállalást. Ez azért jelentős probléma a karon, mert itt nagyon magas a tanulmányaikat önköltséges képzésben végzők aránya, a tandíj, a mindennapi megélhetés megteremtésére elengedhetetlen a tanulmányok melletti kereső tevékenység. Sajnos sok esetben ez még az állami ösztöndíj mellett is elkerülhetetlen. Más vélemények szerint az előadások kötelezővé tételének a bevezetésével tovább szaporodna azoknak az óráknak a száma, melyeket ugyanabban az időpontban kellene látogatnia a hallgatónak, így az óraütközések miatt a szabály betartására egyszerűen nem nyílna mód.

Egyesek e fenti kérdésben nagyon szélsőséges véleményen voltak, versenyhátrányt látnak a kötelező előadás látogatás szabályba foglalásában. Úgy látják, hogy amennyiben más felsőoktatási intézményekkel szemben az Eszterházy Károly Egyetem bevezeti e szigorítást, könnyen lehet, hogy az eltántorítja az intézményválasztáskor a jelentkezőket, és olyan intézményt választanak egyetemünk helyett, ahol ezzel nem kell számolniuk.

A hallgatói fórumon megjelentek egyértelműen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy nem támogatják a kapcsolódó szabályok módosítását, és egyértelműen a jelenlegi szabályozás érvényben maradása mellett tették le a voksukat.

A lemorzsolódás csökkentésére eddig tett intézkedések közül a hallgatók hasznosnak és eredményesnek nevezték a felzárkóztató kurzusok bevezetését. Elmondásuk szerint jelentősen javultak a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei azok körében, akik rendszeresen igénybe vették ezt a lehetőséget. Kérték a kar vezetését, hogy folytassák ennek jó gyakorlatát, és lehetőség szerint terjesszék ki további tanegységekre.
A rendezvényen részt vett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke és több hallgatói képviselője, akik arról biztosították a jelenlévőket, hogy az elhangzott véleményüket képviselni fogják a döntéshozó fórumokon.

 


< Vissza