Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Utolsó módosítás: 2019. október 13.

A 2002-ben megalapított Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Egyetem legfiatalabb tudományterületét képviselő kara. A Kar folyamatosan igyekszik biztosítani saját tudományterületein a színvonalas és keresett képzéseket, kiszolgálni az egyetemen az átoktatási igényeket, valamint a régió igényeihez is alkalmazkodó kutatási tevékenységet folytatni, ahol már a 2008-ban megfogalmazott kari stratégiában súlyponti feladatként fogalmazódott meg:

- a minősítettség javítása
- a hallgatókkal való differenciált foglalkozás (tehetséggondozás és az ismerethiányokkal érkezők felzárkóztatása)
- a kapcsolat építése a felhasználókkal
- idegen nyelvű képzések beépítése az oktatási portfólióba, valamint a hallgatók motiválása külföldi részképzésre
- a hallgatói motiváció fejlesztése
- a tudományos kutatómunka kapcsolása a külső felhasználók igényeihez
- a Kar önállóságának erősítése és kapcsolatrendszerének fejlesztése

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítése 2002 és 2016 között többször változott (lásd. A Kar rövid története címszó alatt), jelenlegi szervezeti felépítése 2016. július 1-jével az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válásával alakult ki. Az addigi Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kiegészült a beolvadt gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Üzleti Tudományok Intézetével, így az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán jelenleg 3 intézetben folyik az oktatási és kutatási tevékenység Egerben és Gyöngyösön:

1. Gazdaságtudományi Intézet (Eger)
2. Üzleti Tudományok Intézete (Gyöngyös)
3. Társadalomtudományi Intézet (Eger)

Karunkon felsőoktatási szakképzésekre (FOSZ), magyar és több szak esetében angol nyelvű alapképzési (BA) és mesterképzési (MA) szakokra lehet jelentkezni.


< Vissza