Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

KIVÁLÓSÁGOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN

Utolsó módosítás: 2019. április 30.

A konferencia célja az Eszterházy Károly Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjat nyert hallgatóinak, doktorjelöltjeinek, illetve fiatal oktatóinak és kutatóinak bemutatkozása, eredményeik bemutatása, megvitatása.

A konferencia helye: Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Eszterházy tér 1. (Líceum) 112 és 313 termek
Ideje: 2019. május 6. 8:30 – 13:30

Tervezett program:
8:30 Érkezés, vendégfogadás (112-es terem előtt)
9:00 Megnyitó (112)

 • • Köszöntő, valamint az ÚNKP 2019/2020. tanévre meghirdetett ösztöndíjprogramjának ismertetése Dr. Juhász Tibor, rektorhelyettes, intézményi ÚNKP koordinátor
 • • Plenáris előadás Mitre Zoltán (OTDK I. helyezett): A "globális homály" – a légköri átlátszóság csökkenése, oka, hatásai, kockázati lehetőségei

9:45 Az ösztöndíjasok előadásai két párhuzamos szekcióban
• I. szekció (112)

 • o Novák Blanka: Innovatív megközelítésben az antibakteriális és prebiotikus hatású Lycium barbarum kivonata
 • o Tóth Boglárka: Farmakológiailag ígéretes hazai mohafajok ökofiziológiai vizsgálata és in vitro mikroszaporítása
 • o Schillinger Tibor: Ochratoxin-A mennyiségi változásának vizsgálata a borkészítés folyamatában
 • o Baranyi Gergely: Mohaflorisztikai vizsgálatok a Debreceni Botanikus Kertben
 • o Koleszár Gergő: Vízinövények kölcsönhatásainak terepi vizsgálata élővizeink minőségének javításáért

• II. szekció (313)

 • o Dr. Domonkosi Ágnes: Aszimmetrikus megszólítások – aszimmetrikus viszonyok? A társas deixis szerepe a személyközi viszonyok alakításában
 • o Dr. János Szabolcs: Xenológiai éstopográfiai vizsgálódások az erdélyi német irodalomban
 • o Kakas Olívia: A horizont, mint a végtelen parafrázisa
 • o Mikó Attiláné: Digitális tanulás és tanítás - Gyermekirodalom használata az idegennyelv órákon
 • o Czók Brigitta: Keresztény iskolák szerepei a koreai társadalomban
 • o Sós Ildikó: Terápia- művészet- fejlődés (Általános iskolások művészetterápiás fejlődésének vizsgálata.)

11:00 Kávészünet (112-es terem előtt)

11:30 Az ösztöndíjasok előadásai két párhuzamos szekcióban
• I. szekció (112)

 • o Nagy Bálint: Probléma-specifikus OMT szolver fejlesztése
 • o Kazinczi Renátó: CSFLOC algoritmus optimalizálása
 • o Gajdár Krisztián: Bináris Neurális Hálók Logikai Formalizálása és Verifikációja
 • o Kovács Viktória Kinga: Információs rendszerek szerepe és jelentősége az önkormányzatok marketing tevékenységében
 • o Csunyó Noémi: Turisztikai tendenciák változása az Európai Unió gazdasági folyamatainak tükrében az új millennium óta
 • o Linkecs Melinda: A vezetői tevékenység és az önértékelés kapcsolata

• II. szekció (313)

 • o Bajnok Dániel: „Hazafiak" és „hazaárulók" a Démosthenés-kori Athénban
 • o Paksa Rudolf: A Tanácsköztársaság helye a 20. századi magyar politikai rendszerek között
 • o Rózsa Sándor: Térinformatikai adatbázis építése a 18-19. századi magyarországi vízrendezési munkálatok (antropogén tájátalakítás) tanulmányozásához
 • o Fazakas László: Kolozsvár a dualizmusban: a gyáripar kialakulása és fejlődése
 • o Berecz Anita: Eger kiváltságos mezőváros polgárai a 19. században

13:00 Szendvicsebéd

Az előadás kivonatai innen tölthetők le.


< Vissza