Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kiválóságok az Eszterházy Károly Egyetemen

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 28.

A konferencia célja az Eszterházy Károly Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjat nyert hallgatóinak, doktorjelöltjeinek, illetve fiatal oktatóinak és kutatóinak bemutatkozása, eredményeik bemutatása, megvitatása.

A konferencia helye: Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Líceum A. 112 és A. 213 termek
Ideje: 2018. május 3. 9:00 – 14:00

Tervezett program:
9:00 Megnyitó (A. 112)

 • • Köszöntő - Juhász Tibor, mb. rektorhelyettes, intézményi ÚNKP koordinátor
 • • Plenáris előadás - Faa Balázs, főiskolai docens és Rudics Mónika Tervezőgrafikus művész MA hallgató: Az Eszterházy Univerzum tanulságai

9:45 Az ösztöndíjasok eladásai két párhuzamos szekcióban
• I. szekció (A. 112)

 • o Szűcs Péter: Az inváziós Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. lombosmoha aktuális hazai elterjedése és aljzati preferenciája és inváziós potenciálját meghatározó főbb fiziológiai sajátságai
 • o Zsólyom Dominika: Mohadiverzitás vizsgálatok Balaton községben
 • o Tóth Boglárka: Farmakológiailag ígéretes 4 hazai mohafaj in vitro mikroszaporítása
 • o Koleszár Gergő: Hínárnövények közötti kölcsönhatások vizsgálata élővizeink minőségének javításáért
 • o Győrössy Dorottya: A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) és a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) bioakusztikai vizsgálata
 • o Szabadi Kriszta Lilla: Erdőlakó denevérek előfordulási sajátosságai az Északi-középhegységben
 • o Sosovicska Bernadett: A magyar szöcskeegér (Sicista trizona trizona) hazai maradványpopulációinak kutatása bagolyköpet-analízis segítségével

• II. szekció (A. 213)

 • o Kriegel Zsófia: Kreatív szerepértelmezés a pedagógusjelöltek metaforáiban
 • o Orbán Ágnes: A konformitás vizsgálata 10-12 éves gyermekek esetében
 • o Oravecz Adrienn: Hazai és nemzetközi helyzetfeltárás az integráció és inkluzió témakörében, különös tekintettel a cerebrális parézissel élők helyzetére
 • o Fülep Ádám: A magyar könyvtárosképzés kialakulása és változásai a 20. század második felében
 • o Nagyné Klujber Márta: A gyermekekkel végzett tanulási tevékenységet befolyásoló nézetek feltárásának eszközei
 • o Erdélyi Balázs: Puli: Probléma specifikus OMT szolver
 • o Wiersumné Dr. Gyöngyösi Erika: Logika alapú tananyagfejlesztés: a szituációs játékok módszertana

11:15 Kávészünet

11:30 Az ösztöndíjasok eladásai két párhuzamos szekcióban
• I. szekció (A. 112)

 • o Kozák Anita: Munkaerő-piaci trendek és HR válaszok: Az emberi erőforrás gazdálkodás terén jelentkező kihívásokra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régió vállalkozásainak körében
 • o Csugány Julianna: A humán tőke és a pénzügyi intézmények technológiai fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata
 • o Sönperger Richárd: A szervezeti kultúra és az önértékelés kapcsolata
 • o Vágási Zsolt Bertalan: A technológiai fejlődés hatása a munkaszervezésre - A Bosch vállalat példáján keresztül
 • o Magyar Péter: A vezetői magatartás és a szervezeti kultúra összefüggése
 • o Nagyné Demeter Dóra: Családi gazdaságok helye az termelési struktúrában
 • o Balogh Szabolcs: Települések környezetének bolygatottsága Észak-Magyarországi mintaterületeken

• II. szekció (A. 213)

 • o Borbély Zoltán: Felekezetszervezés és politikai érdekérvényesítés Felső-Magyarországon a 17. század első felében
 • o Fábián Máté: Karrierépítési lehetőségek a két világháború közötti Magyarországon
 • o Bajcsi Ildikó: A történeti Magyarország felbomlásának belső okai. Cseh-szlovák egységmozgalom és szeparatizmus
 • o Gergely Dorothy Loretta: Amerikai („látszat") demokrácia? – Az Amerikai Egyesült Államok demokratikus államberendezkedésének működése napjainkban
 • o Bodor Viktória: Múltidézés Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád verseiben
 • o Fodor Éva: A tanösvények és kiadványaik tervezésének pedagógiai vonatkozásai
 • o Sós Ildikó: Fabula - Művészet és terápia

13:30 Ebéd

Az előadások kivonatai itt tölthetők le.


< Vissza