Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2019/2020.

Utolsó módosítás: 2019. november 13.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2019-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak, továbbá ismét pályázható a tavalyi évhez hasonlóan a Tehetséggel fel! altípus, mely a leendő elsőéveseknek szól.

A pályázatok benyújtási határideje:
Alapképzés, mesterképzés, doktori hallgatók, doktorjelöltek, Bolyai+ pályázatok esetében: 2019. június 06. (a postára adás dátuma).
„Tehetséggel fel!": 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Dr. Liptai Kálmán Rektor úrnak címezve, ajánlott küldeményként, vagy személyesen Szappan Beáta pályázati koordinátor részére a Líceum 129-es irodájába.
Továbbá szíveskedjenek előzetesen jelezni pályázási szándékukat a szappan.beata@uni-eszterhazy.hu címen 2019. május 25-ig.

A pályázati felhívások típusonként:
• Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
• Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
• Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
• Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
• „Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

A pályázati kiírások mellékletei:
• Pályázati adatlap (Minden pályázat típus esetén)
   Mellékletei:
          o Kutatási terv sablon első évesek számára (Alapképzés, mesterképzés, Tehetséggel fel)
          o Kutatási terv sablon felsőbb évesek számára (Alapképzés, mesterképzés, doktori hallgató, doktorjelöltek)
          o Kutatási terv sablon Bolyai+ ösztöndíjhoz
          o A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata sablon (Minden pályázat típus esetén)
          o Pályázói nyilatkozat sablon (Minden pályázat típus esetén)
• Tudományági, képzési terület szerinti besorolás
• Pályázatok személyes benyújtásának helyszínei a fogadó felsőoktatási intézményeknél

Ösztöndíj Működési Szabályzat és mellékletei:
• Ösztöndíj Működési Szabályzat
• A támogatott intézmények listája
• Az ÚNKP 2019/2020. tanév ösztöndíjpályázatai és az ösztöndíjak összegei
• Az ÚNKP 2019/2020. tanév feladat-és ütemtervei az alap-,mester/osztatlan, doktori, doktorjelölti pályázatok
• Az ÚNKP 2019/2020. tanév intézményi Pályázati Ügyintézői
• Intézményi 40%-os támogatás felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok

Egyéb dokumentumok:
Intézményi ÚNKP szabályzat
Az UNKP 2019/2020-as tanév nyertes pályázatai

Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljanak az adott kar pályázati ügyintézőjéhez, vagy a Projektigazgatóság munkatársához.

BMK: Pásztor Édua, pasztor.edua@uni-eszterhazy.hu,  +36-36-520-400/3027
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 322. iroda (H-P 9:00-11:00)

AVK, GTK: Molnárné Vámosi Jolán, vamosi.jolan@uni-eszterhazy.hu,  +36-36-520-400/3089
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 232. iroda (K 9:00-10:00)

PK: Rázsiné Kovács Beáta, razsine.kovacs.beata@uni-eszterhazy.hu,  +36-36-520-400/3222
3300 Eger, Klapka u. 12. (Érsekkerti Épület) 206. iroda (K 13:00-15:00, CS 9:00-12:00)

TTK: Kovácsné Grabecz Erika, grabec.erika@uni-eszterhazy.hu,  +36-36-520-400/4136
3300 Eger, Leányka u. 4. (C épület) 32. iroda (H-CS 8:00-16:00)

Projektigazgatóság: Szappan Beáta, szappan.beata@uni-eszterhazy.hu,  +36-36-520-400/2112
3300 Eger, Eszterházy tér 1. (A épület) 129. iroda (H-CS 8:00-12:00)

 

           

< Vissza