Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

AZ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2018. ÉVI PÁLYÁZATAI

Utolsó módosítás: 2018. október 26.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2018-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. május 10. (a beérkezés dátuma).
Továbbá szíveskedjenek előzetesen jelezni pályázási szándékukat a szappan.beata@uni-eszterhazy.hu címen 2018. április 30-ig.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A megjelent pályázatok:
• Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz
• Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz
• Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz
• Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz
• "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz

A pályázati kiírások mellékletei:
• Az ÚNKP 2018/2019. tanévi támogatott intézményeinek listája
• Pályázati adatlap
• Tudományági, képzési terület szerinti besorolás

A pályázati adatlap mellékletei:
• A pályázó és a témavezető által aláírt, eredeti kutatási terv
     - Alapképzés, Mesterképzés (leendő első éves), „Tehetséggel fel!"
     - Alapképzés, Mesterképzés, Doktor, doktorjelölt
     - Bolyai+
• A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata (az aláíratását a kari ügyintéző végzi!)
• Pályázói nyilatkozat

Egyéb dokumentumok:
• Az ÚNKP Működési Szabályzata
• Az ösztöndíjak elnyerhető összege
• Intézményi ÚNKP szabályzat (feltöltés alatt)

Bővebb felvilágosításért forduljon a kari pályázati ügyintézőkhöz az alábbi elérhetőségek egyikén:

AVK: Herédi Éva, heredi.eva@uni-eszterhazy.hu  +36-37-518-465
3200 Gyöngyös, Mátra út 36. (Károly Róbert Campus) 1.405 iroda (H-P 9:00-12:00)

BTK: Pásztor Édua, pasztor.edua@uni-eszterhazy.hu  +36-36-520-400/3027
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 322. iroda (H-P 9:00-11:00)

GTK: Molnárné Vámosi Jolán, vamosi.jolan@uni-eszterhazy.hu  +36-36-520-400/3089
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 232. iroda (K 9:00-10:00)

PK: Rázsiné Kovács Beáta, razsine.kovacs.beata@uni-eszterhazy.hu  +36-36-520-400/3183
3300 Eger, Klapka u. 12. (Érsekkerti Épület) 104. iroda (K 13:00-15:00, CS 9:00-12:00)

TTK: Kovácsné Grabec Erika, grabec.erika@uni-eszterhazy.hu  +36-36-520-400/4136
3300 Eger, Leányka u. 4. (C épület) 32. iroda (H-CS 8:00-16:00)


< Vissza