Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017. évi pályázatai

Utolsó módosítás: 2018. május 31.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2017-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. június 6. (a postára adás dátuma).

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Bővebb felvilágosításért forduljon a kari pályázati ügyintézőkhöz az alábbi elérhetőségek egyikén:

AVK: Herédi Éva, heredi.eva@uni-eszterhazy.hu  +36-37-518-465
3200 Gyöngyös, Mátra út 36. (Károly Róbert Campus) 1.405 iroda (H-P 9:00-12:00)

BTK: Pásztor Édua, pasztor.edua@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/3027
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 322. iroda (H-P 9:00-11:00)

GTK: Molnárné Vámosi Jolán, vamosi.jolan@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/3089
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 232. iroda (K 9:00-10:00)

PK: Rázsiné Kovács Beáta, razsine.kovacs.beata@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/3183
3300 Eger, Klapka u. 12. (Érsekkerti Épület) 104. iroda (K 13:00-15:00, CS 9:00-12:00)

TTK: Keresztury Erzsébet, keresztury.erzsebet@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/4136
3300 Eger, Leányka u. 4. (C épület) 32. iroda (H-CS 8:00-16:00)

A megjelent pályázatok:
1. Pályázati kiírás Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz 
2. Pályázati kiírás Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz
3. Pályázati kiírás Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz 
4. Pályázati kiírás Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

A pályázati kiírások mellékletei:
1. Az ÚNKP 2017/2018. tanévi támogatott intézményeinek listája
2. Pályázati adatlap:
- Alap, mester, doktori, doktorjelölti pályázók részére
- Fiatal oktató, kutató pályázók részére
3. Tudományági, képzési terület szerinti besorolás

A pályázati adatlap mellékletei:
1. A pályázó és a témavezető által aláírt, eredeti kutatási terv
2. A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata (az aláíratását a kari ügyintéző végzi!)
3. Pályázói nyilatkozat

Egyéb dokumentumok:
1. Az ÚNKP Működési Szabályzata
2. Az ösztöndíjak elnyerhető összege
3. Intézményi ÚNKP szabályzat
4. Szakmai záró beszámoló minta


< Vissza