Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bolyai+ pótmeghirdetés 2019/2020

Utolsó módosítás: 2019. július 31.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj - pótmeghirdetés (ÚNKP-19-4)

Pályázat célja:
A 2019/2020. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében.

Pályázók köre:
Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert vagy 2019. évi nyílt pályázatára pályázó, és várhatóan 2019. szeptember 1. - 2020. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában állók, akiknek oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesül legkésőbb 2019. november 20. napjáig a fogadó felsőoktatási intézménnyel a 2019. szeptember 1. - 2020. június 30. közötti időszakra.

A pályázati dokumentáció letölthető és részletes információ elérhető az UNKP hivatalos honlapján:
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-potmeghirdetes 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Dr. Liptai Kálmán Rektor úrnak címezve, elsőbbségi, ajánlott küldeményként

 

           

< Vissza