Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Utolsó módosítás: 2020. október 20.

Tudományos kérdésekben független testület, amely az egyetemen folyó doktori képzést felügyeli, dönt a doktori fokozatok odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

Az EDHT szavazati jogú tagjai — a doktorandusz képviselők kivételével — kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek, törekedve mindazon tudományágak arányos képviseletére, amelyekben az egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult. A szavazati jogú tagok kiválasztásakor biztosítani kell, hogy azok egyharmada ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az egyetemmel.
Az EDHT tagjait a Szenátus választja meg öt évre, kivéve a két doktorandusz képviselőt, akiket az EKE Doktorandusz Önkormányzata delegál a saját szabályzatában meghatározottak szerint. Az EDHT tanácskozási jogú, de szavazati joggal nem rendelkező állandó meghívottjai az egyetem rektora, tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese, valamint a doktori iskolák titkárai.
Az EDHT elnöke az egyetem kiemelkedően magas tudományos elismertségű egyetemi tanára, akit az EDHT javaslatára a Szenátus választ meg és a rektor nevez ki öt évre.

 

Az EDHT tagjainak listája:
elnök dr. Romsics Ignác


Történelemtudományi Doktori Iskola
dr. Gebei Sándor
dr. Romsics Ignác
dr. Rainer M. János
dr. Valuch Tibor
Molnár Dávid doktorandusz


Neveléstudományi Doktori Iskola
dr. Bárdos Jenő
dr. Bognár József
dr. Pukánszky Béla
dr. Schwendner Tibor
Kispál Dániel doktorandusz


Külső tagok
dr. Bitskey István
dr. Kónya Péter
dr. Medgyes Péter
dr. Szakály Sándor

 


< Vissza