Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Professzorok Tanácsa

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 05.

A Professzorok Tanácsa a rektor közvetlen stratégiai tanácsadó, véleményező, javaslattevő testülete, hatáskörében felelősséggel végzi az intézmény alapvető tevékenységével, jövőjének alakulásával, az oktatás és tudományos kutatás helyzetével kapcsolatos tanácsadói feladatokat.

A rektor - a Szenátus vagy a rektor hatáskörébe tartozó - bármely ügyben kérheti a testület állásfoglalását. A testület bármely intézményt érintő kérdésben javaslatot tehet a rektornak.
Véleményt nyilvánít különösen az oktatást és kutatást érintő stratégiai célokról, tervekről, a szervezeti struktúra tervezett, vagy szükséges átalakításáról az oktatókra és kutatókra vonatkozó fejlesztési politika irányáról, az intézményben folyó tudományos munka helyzetéről, a tudományos minősítési rendszer tapasztalatairól. A Tudományos Tanács elnökének kérésére véleményezi az új egyetemi tanári előlépéseket, a Professor Emeritus címre beérkező javaslatokat.
A testület tagjai a főiskola közalkalmazotti és más további munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott kinevezett egyetemi tanárai, Professor Emeritusai és vendégprofesszorai.
Maga határozza meg ügyrendjét. A testület elnökét a Szenátus határozata alapján a rektor bízza meg határozott időre, négyéves időtartamra. A megbízás több alkalommal megismételhető. A testület az elnök javaslatára titkárt választ.

 

Intézményünk Professzori Tanácsának névsora

 

Tiszteletbeli elnök:
Dr. Pócs Tamás

Elnök:
Dr. Romsics Ignác

Társelnök:
Dr. Szlávik János
Dr. Falus Iván

Titkár:
Dr. Jedlovszky Pál

Tagok:
Dr. Abádi - Nagy Zoltán
Dr. Bárdos Jenő
Dr. Bessenyei József
Dr. Biacs Péter
Dr. Bitskey István
Dr. Budai László
Dr. Csoma Zsigmond
Dr. Csörgő Piroska
Dr. Gábos Judit
Dr. Gebei Sándor
Dr. Holovács József
Dr. Kárász Imre
Dr. Kertész Ádám
Dr. Kertész István
Dr. Komenczi Bertalan
Dr. Mika János
Dr. Monok István
Dr. Mózes Mihály
Dr. Mustárdy László
Dr. Németh István
Dr. Orbán Sándor
Dr. Papanek Gábor
Dr. Petercsák Tivadar
Dr. Pléh Csaba
Dr. Rainer M. János
Dr. Tüskés Gábor
Dr. Újfaludi László
Dr. Vadon Lehel
Dr. Vajda Mihály


< Vissza