Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pedagógusképző Központ

Utolsó módosítás: 2016. október 03.

A Pedagógusképző Központ honlapja

Az Eszterházy Károly Egyetem története szorosan összekapcsolódik a hazai pedagógusképzéssel. Az egyetem - annak ellenére, hogy a ma itt végző diákok jelentős hányada már nem tanári diplomát szerez meghatározó szerepet játszik a hazai tanárképzésben. Az intézményben hosszú idő óta működik az Észak-magyarországi Regionális Pedagógiai Kutatóközpont. Az ÉRPEK kutatási-fejlesztési feladatokat lát el: az Egyetemen és a PK-n folyó pedagóguskutatások szakmai támogatásával foglalkozik, több kutatásával és fejlesztésével a regionalitáson túl országosan is segíti a pedagógusképző intézményeket. A kutatóközpont jelentős szerepet vállal a mestertanárképzés, a Neveléstudományi mesterszak tudományterületi támogatásában, a Neveléstudományi Doktori Iskola működtetésében, valamint a PK humánerőforrásának fejlesztésében (főként a kezdő oktatók fokozatszerzési munkájának szakmai támogatása révén).
Az új osztatlan tanárképzéshez kapcsolódóan a Felsőoktatási Törvény 62. bekezdés, 103.§-a írja elő a tanárképzés sokrétű szakmai és adminisztratív feladatinak összehangolását, a minőségi tanárképzés megteremtését támogató Pedagógusképző Központ létrehozását, amely önálló intézményi egységként, főigazgató szakmai irányításával is működhet. Ez a rendelkezés tette lehetővé a Tanárképző Központ megalakulását az Eszterházy Károly Egyetemen is.
A Pedagógusképző Központ a törvényben meghatározott adminisztratív és koordináló szerepének köszönhetően hozzájárul a minőségi tanárképzéshez. A Központ szerepe kiemelkedő a modern pedagógusképzéssel szemben megfogalmazott elvárások, illetve a tantervi reformok során (új Nat és kerettantervek) kirajzolódó új nevelési-oktatási feladatok sikeres megvalósításában.
Ennek érdekében a Központ elsődleges feladata a tanárképzéshez kapcsolódó, több oldalról egyszerre megjelenő elvárások pontos felismerése, a pedagógiai, a szaktárgyi (tudományos) képzés és a közoktatás terültén megfogalmazódó igények összehangolása, emellett a tanárképzés társadalmi-munkaerőpiaci szempontokat szem előtt tartó koordinálása. Ezzel egyidejűleg el kell látnia a Felsőoktatási törvényben előírt adminisztratív és szervezési feladatokat is. Mivel az Eszterházy Károly Egyetem képzési kínálatában a pedagógusképzés teljes vertikuma megjelenik, a Pedagógusképző Központ mindinkább pedagógusképző központként működik majd.

A Pedagógusképző Központ működése jól körülhatárolható tevékenység- és feladatkörök mentén négy területre terjed ki:
Felvételi- és vizsgaszervezés,
Gyakorlati képzés,
Pedagógus-továbbképzés,
Tantárgypedagógiai fejlesztések támogatása.

Feladatok:
Felvételi- és vizsgafolyamatok szervezése,
Belső- és külső gyakorlati képzés koordinálása,
Módszertani megújulás támogatása,
Továbbképzések – belső képzések (képzők képzése), pedagógus-továbbképzések,
Kutatás-fejlesztés – bekapcsolódás módszertani, pedagógiai-pszichológiai kutatásokba,
Végzett tanár szakos hallgatóink pályakövetése.

Amire alapozhatunk:
Hagyományok, jó gyakorlatok
Kollégák szakértelme
Képzési, gyakorlati tapasztalatok
Kapcsolatok

Pedagógus-továbbképzési ajánlatok:
Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok
Szakirányú továbbképzések
Akkreditált pedagógus továbbképzési programok
Képzők képzése program


< Vissza