Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Minőségmenedzsment tevékenység

Utolsó módosítás: 2018. július 23.

Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk szorosan kapcsolódik az intézményfejlesztési stratégiához, annak kiemelt szerves részeként valósul meg. Intézményünk, az Eszterházy Károly Egyetem közel két és fél évszázados felsőoktatási hagyománnyal rendelkező, dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, amely oktatási, kutatási, továbbképzési tevékenységével, felsőfokú szakképzésével, valamint regionális tudásközpont funkciójával hozzájárul az Észak-magyarországi Régió felsőoktatási igényeinek kielégítéséhez, valamint az Európai Unió felsőoktatási intézményeinek nyitott és együttműködésre képes partnere.

Egyetemünk oktatási és kutatási tevékenységét szolgáltatásnak tekintjük melynek központi eleme az ember és hallgató központú oktatás megvalósítása. Célunk a gazdag kínálatú és minőségben magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, mely igazodik a térség munkaerőpiaci igényeihez.
Az egyetem vezetése minőség alatt a szolgáltatás és irányítási rendszer kiválósága mellett olyan átfogó tartalmat határoz meg, amely magában foglalja a gondolkodás, a környezet, az életmód-életvitel, a társadalmi, gazdasági kultúra egészét. Felfogásunkban a minőség hatékony szervezet létrehozását, minőségszemléletű vezetési elvek megvalósítását, a minőség folyamatos mérését, és az eredmények továbblépésre mozgósító elismerését a minőségjavítást lehetővé tevő tervezési, megelőző technikák alkalmazását, valamint a szervezet egészére kiterjedő képzést foglalja magában.

Intézményünk vezetői és munkatársai elkötelezettek a minőségkultúra iránt. Munkatársaink elkötelezettsége, motiváltsága, csapatszelleme, felelősségteljes munkavégzése és eredményorientáltsága biztosítja, hogy partnereink igényeinek szem előtt tartásával valódi értékeket nyújtsunk.

Munkánk során törekszünk a folyamatos megújulásra a hosszú távon fenntartható és kiváló felsőoktatásra, kutatásra és szolgáltatásra. Kiemelten kezeljük a partnerközpontú működést és kommunikációt. Hosszú távú stratégiánk célja a jövő generációjának a fenntarthatóságra és a minőségre irányuló oktatása és nevelése, partnereink számára megbízható és a munkaerőpiacon felhasználható tudás nyújtása. Minőségorientált céljaink megvalósításához törekszünk egészséges és biztonságos környezet biztosítására.

Minőségpolitikánk az egyetem küldetésnyilatkozatával összhangban készült, vele szerves egységet alkot.

 

Minőségmenedzsment rendszer

Az egyetem a minőségpolitikában megjelöltek megvalósítására minőségmenedzsment rendszert működtet, melynek alapvető szabályozó dokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv. A kézikönyv tartalmazza:
• az egyetem küldetésnyilatkozatát,
• minőségpolitikáját,
• a minőségmenedzsment rendszer működtetésének szabályait,
• a minőségmenedzsment rendszer eljárásait, utasításait és az ahhoz kapcsolódó űrlapokat, dokumentumokat.

Az Eszterházy Károly Egyetem minőségmenedzsment tevékenységét a Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság koordinálja. A Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete, a Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem minőségirányítási rendszerének, valamint az OKTÉR (Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelési Rendszer) működtetését, folyamatos fejlesztését.

A bizottság elnöke:
Farkas Attila
Telefon: 36/523-485
E-mail: farkas.attila@uni-eszterhazy.hu

 

Éves minőségügyi önértékelések

Éves minőségügyi önértékelés 2016-17 tanév
Éves minőségügyi önértékelés 2015-16 tanév
Éves minőségügyi önértékelés 2014-15 tanév


< Vissza