Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 09.

A GTK Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg 2004 januárjában, hogy ez eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai.

Mivel az ország Európai Uniós csatlakozásával összhangban a régiófejlesztés kérdései egyre inkább fókuszba kerültek, célszerűnek látták, hogy alkalmazott kutatásaikat is ilyen módon integrálják. Ezt igénylik és támogatják a térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó szervezetek is, az Önkormányzatok, a Kamarák és a Területfejlesztési Irodák. A kutatócsoport létrehozása tovább erősíti az intézmény és a gazdaság szereplőinek kapcsolatát. Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztak létre, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. Fontos és aktív partnereik között szerepel a Kereskedelmi és Iparkamara, a Területfejlesztési Hivatal, valamint a KSH regionális szervezetei.


A kutatócsoport tevékenységének főbb területei a következők:


A régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén
Regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében
Fenntarthatósági stratégiák kidolgozása regionális és kistérségi szinteken
Helyi akcióprogramok elindításának lehetőségei a régióban (Local Agenda 21)
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei a régióban
Az észak-magyarországi régió által előállított termékek külkereskedelmének lehetőségei, különös tekintettel a keleti piacokra.


A kutatócsoport eredményesen működik együtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem több tanszékével és kutatócsoportjával. Az említett kutatási területeiket – lehetőségeinkhez mérten – új témákkal is szívesen kiegészítik, amennyiben erre a régió intézményeitől, szervezeteitől és vállalkozásaitól igény mutatkozik.


< Vissza