Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOKKAL BŐVÜL A PÁLYÁZAT

Utolsó módosítás: 2015. október 06.

A tizenkettedik évébe lépett a hallgatói tehetséggondozás egyedi projektje, a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázat. Az Eszterházy Károly Főiskola gondozásában meghirdetésre kerülő pályázat a Kárpát-medencében magyar nyelven/egyetemeken tanuló tehetséges fiatalokat hívja közös alkotó munkára fölvállaltan azzal a céllal, hogy az egyik anyanyelv ápoló fórumként működjön.

A pályázat a félév vége felé, november, december hónapban kerül meghirdetésre, szervezői azonban folyamatosan dolgoznak a lehetőségek gazdagításán.
A közelmúltban két nemzetközi írótáborba is meghívást kaptak.
Először Nagyváradon, a XII. Partiumi Írótáborban mutatkoztak be a Kortárs Hangon történetével, célkitűzéseivel, tartalmi értékeivel. Az írótáborban több nagyváradi hallgató mutatkozott be írásaival, amit a részt vevő írók, költők, irodalomtörténészek, esztéták nagy érdeklődéssel fogadtak. A pályázat értékeiről elismeréssel fogalmazott Tőkés László, Európa Parlamenti képviselő, de többek között például Pomogáts Béla irodalomtörténész és Sz. Horváth István, az írótábor igazgatója is.
Hasonló megbecsülésben volt része a projektnek a Felvidéki Ipolyszakállason, ahol a XVII. Fiatal Írók Táborában vehetett részt. Ezen a bemutatkozáson három egri főiskolai hallgatóval is megismerkedhettek; műveivel mutatkozott be a pályázat idei nyertesei közül Herédi Rebeka, Nagypál Dániel és egy korábbi sikeres hallgatónk, Posta Mariann. Itt Grendel Lajos, felvidéki író, Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára méltatta elismeréssel az egri főiskola kezdeményezését.
Itt indult útjára az egri tehetséggondozó projekt lehetőségeinek újabb bővítése. Az ötlet lényege, hogy egy olyan kapcsolat kiépítése, a határon túli irodalmi lapokkal, mely alapján ezek a lapok a pályázaton díjazott hallgatók műveiből közölnek összeállítást. Fölmerült az a lehetőség is, hogy a lapok létrehoznak egy Költészet Napi mellékletet, melyben egymás mellett közölnek a Kortárs Hangon nyerteseitől és a helyi pályakezdők írásaiból.
Ezzel a koncepcióval indult el a kapcsolatfölvétel a Felvidéki Irodalmi Szemlével, a nagyváradi Várad c. irodalmi lappal és a kolozsvári Helikon szerkesztőségével. A tervet elismeréssel fogadták, a részletek kimunkálásán jelenleg is dolgoznak.
Az is elismerés, hogy mindkét írótáborban jelezték, a következő években is állandó napirendi pontként számítanak a megjelenésre.
Az Eszterházy Károly Főiskola XII. Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi Pályázatának meghirdetése november végén, december elején várható.

 

Jónás Zoltán, EKF nyugalmazott kulturális igazgatója, a projekt menedzsere


< Vissza