Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Utasítások

Utolsó módosítás: 2019. július 02.

Utasítások jegyzéke az Eszterházy Károly Egyetemen.

Rektori és kancellári utasítások jegyzéke az Eszterházy Károly Főiskolán 2016. június 30-ig.

 

Rektori utasítások

1/2016. (VII.13.) számú rektori utasítás
A tanegységek mintatanterv szerinti meghirdetésének szabályairól

 

Kancellári utasítások

1/2016. (IX.30.) számú kancellári utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló külföldi hallgatók által fizetendő havi kollégiumi/diákotthoni térítési díjakról a 2016/2017. tanévben

2/2017. (V.10.) számú kancellári utasítás
A hivatali rádiótelefonok és mobilinternet-eszközök igénybevételének szabályairól,
használatáról és eljárásrendjéről

3/2017. (VIII.23.) számú kancellári utasítás
az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, nemzetközi mobilitási programban érkező külföldi hallgatók által fizetendő havi kollégiumi/diákotthoni térítési díjakról a 2017/2018. tanévben

4/2017. (IX.1.) számú kancellári utasítás
az elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről az Eszterházy Károly Egyetemen 

5/2017. (IX.1.) számú kancellári utasítás
a nemdohányzók védelméről, a dohányzás szabályairól az Eszterházy Károly Egyetemen

6/2017. (XI.20.) számú kancellári utasítás
a hivatali vezetékes telefonok igénybevételének szabályairól

7/2017. (XII.15.) számú kancellári utasítás
az Eszterházy Károly Egyetem követeléskezelési eljárásrendjéről

1/2018. (III.26.) számú kancellári utasítás
az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a Stipendium Hungaricum Programban részt vevő hallgatók kollégiumi elhelyezésének finanszírozásáról

2/2018. (VI.12.) számú kancellári utasítás
a Líceum épületének látogatási rendjéről

3/2018. (VII.2.) számú kancellári utasítás
a reprezentációs kiadások elszámolásának szabályairól az Eszterházy Károly Egyetemen

4/2018. (X.10) számú kancellári utasítás
A felesleges vagyontárgyak, készletek feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

5/2018. (X.31) számú kancellári utasítás
A hivatali mobiltelefonok és mobilinternet-eszközök, mobilflotta szolgáltatás igénybevételének szabályairól, használatáról és eljárásrendjéről

6/2018. (XI.22) számú kancellári utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, nemzetközi mobilitási programban érkező külföldi hallgatók által fizetendő kollégiumi/diákotthoni térítési díjakról a 2018/2019. tanévben

 

Rektori és Kancellári együttes utasítások

1/2016. (IX. 7.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Az Egyetem likviditásának biztosítása érdekében tett intézkedésekről

2/2016. (IX. 23.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A doktori képzésben nyújtott támogatásról

3/2016. (IX.26.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás

4/2016. (IX.26.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetem külföldi kiküldetéseinek és vendégfogadásainak szabályozására

5/2016. (IX.26.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról

1/2017. (II.15.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A 2017 szeptemberében belepő hallgatók tantervének összeállításához

1/2017. (V.08.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A sajtómegjelenések rendjéről Letölthető nyomtatvány 

5/2017. (VIII.28.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A doktori képzésben nyújtott támogatásról

6/2017. (VIII.28.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A fecskelakásokba történő bérlőkijelölés szabályairól

7/2017. (VIII.28.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A bélyegzőhasználat rendjéről

8/2017. (VIII.29.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A beérkező panaszok kezeléséről

9/2017. (VIII.30.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Járműforgalom szabályozása az Eszterházy Károly Egyetem épületeiben

10/2017. (VIII.31.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Az egyetemi épületek nyitva tartásáról, a benntartózkodás és teremhasználat rendjéről

11/2017. (IX.06.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A projektekhez kapcsolódó foglalkoztatásról

12/2017. (IX.19.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Az Egyetem gazdálkodása egyensúlyának biztosítása és likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekről

13/2017. (IX.21.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
Eljárási rend plakátok kihelyezésére vonatkozóan az Eszterházy Károly Egyetem Egri Campusának területén

14/2017. (X.11.) számú Rektori – Kancellári közös utasítás
A 2017. évi cafeteria juttatásról

15/2017. (XI.30.) számú Rektori – Kancellári együttes utasítás
A gépjárművek üzemeltetésének és igénybevételének szabályairól az Eszterházy Károly Egyetemen

1/2018. (I.29.) számú Rektori – Kancellári együttes utasítás
Az Egyetem gazdálkodása egyensúlyának biztosítása és likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 12/2017. (IX.19.) számú Rektrori-Kancellári Együttes Utasítás 1. pontjához kapcsolódó kiegészítés

2/2018. (III.06.) számú Rektori – Kancellári együttes utasítás
Eljárási rend plakátok kihelyezésére vonatkozóan az Eszterházy Károly Egyetem Egri Campusának területén

3/2018. (IV.25.) számú Rektori – Kancellári együttes utasítás
Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt forrás és feladatbővítéssel érintett projektrészének megkezdéséről

4/2018. (IV.26.) számú Rektori – Kancellári együttes utasítás
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő eljárási szabályokról az Eszterházy Károly Egyetemen

1. sz. melléklet: Vnyt. melléklete szerinti formanyomtatvány
2. sz. melléklet: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
3. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat kitöltési útmutató
4. sz. melléklet: Átvételi elismervény minta
5. sz. melléklet: Meghatalmazás minta
6. sz. melléklet: Felszólítás kötelezettség 8 napon belüli teljesítésére
7. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat nyilvántartási minta

5/2018. (VI. 25.) számú Rektori - Kancellári közös utasítás
A doktori képzésben nyújtott támogatásról

6/2018. (VI. 17.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
A nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj pályázati rendje

7/2018. (VIII. 31.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
A demonstrátori munkavégzés szabályairól

8/2018. (VIII. 29.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
RECTOR'S AND CHANCELLOR'S COMMON INSTRUCTION 8/2018. (VIII. 29.)
Az Eszterházy Károly Egyetem idegen nyelven hirdetett képzéseire jelentkező külföldi állampolgárságú jelentkezők felvételi eljárásáról - about the admission procedure of applicants with a foreign citizenship applying for academic programmes offered by Eszterházy Károly University in a foreign language

9/2018 (X. 3.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
MNB Kiválósági Ösztöndíjprogram megvalósítására

10/2018 (X. 5.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetem postázási folyamatairól

1/2019 (I.01.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetem dolgozóinak, az intézménnyel megbízásos jogviszonyban álló magánszemélyeknek külföldi kiküldetésével kapcsolatos utazási költségtérítéséről, feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről

2/2019 (III.28.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
Az Eszterházy Károly Egyetem weboldalainak kezeléséről

3/2019 (IV.08.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő eljárási szabályokról az Eszterházy Károly Egyetemen
3/2019 (IV.08.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás mellékletei:

4/2019 (VI.01.) számú Rektori - Kancellári együttes utasítás
A nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj pályázati rendje


< Vissza