Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Határidők a távoktatásban

Utolsó módosítás: 2020. október 15.

A 2020. március 16-án megküldött, a koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetben a távoktatásra való átálláshoz és az oktatás átszervezéséhez készített intézkedési terv alapján az alábbi határidőket szükséges figyelembe venni.

1. Az oktatók tekintsék át és határozzák meg azokat a 2019/2020/2 félévre meghirdetett, általuk oktatott tanegységeket, melyek a távoktatás módszereivel nem teljesíthetők és tegyenek javaslatot az illetékes tanszékvezetőnek a kurzus teljesítésének elhalasztására!

Határidő: 2020. március 19.

2. A tanszékvezetők tekintsék át a javaslatokat és egyetértés esetén az egységet érintő kurzusok listáját (tanegység kódja, neve, kurzus kódja) küldjék meg a dékáni hivatalnak!

Határidő: 2020. március 20.

3. A tanszékvezető jóváhagyását követően az oktató Neptun üzenetben értesítse a kurzus hallgatóit a kurzus teljesítésének elhalasztásáról!

Határidő: 2020. március 23.

4. A dékáni hivatalvezetők a kari szinten összegyűjtött, a 2. pontban meghatározott tanegységeket tájékoztatás céljából küldjék meg a TO-ra Varga Csilla osztályvezető számára!

Határidő: 2020. március 24.

5. Az oktatók a tavaszi félévre meghirdetett kurzusok leírásaiban adjanak tájékoztatást a következő hetek oktatásának és a követelmények teljesítésének módjáról és a frissített kurzusleírást tegyék közé a szokott helyen!

Határidő: 2020. március 27.

6. Az oktatók a távoktatással érintett kurzusok konzultációját megelőző munkanapig Neptun üzenetben tájékoztassák az érintett hallgatókat a kurzuson való online részvétel lehetőségéről és annak részleteiről!

Határidő: 2020. március 21-től folyamatos

A félévet az oktatási naptár jelenlegi ütemezése szerint tervezik befejezni, de a járvány helyzetétől függően ez változhat.


< Vissza