Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakmai gyakorlat

Utolsó módosítás: 2019. április 03.

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a mindennapi munkafolyamatokba.

 

Főbb tudnivalók:

- A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének feltétele;

- Azon hallgatók, akik a szakmai gyakorlatot nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatok;

- A szakmai gyakorlat a szorgalmi időszakban is teljesíthető, a szakmai gyakorlaton való részvétel azonban nem jogosít a tanórák látogatása alóli felmentésre;

- A hallgató választhat szakmai gyakorló helyét önállóan vagy kérheti az Egyetem segítséget a választáshoz.

Elérhetőségek:

Központi iroda:

 Kutatáshasznosítási Iroda

Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport

Almagyardombi Kollégium

3300 Eger, Leányka u. 6.

Iroda tel.: 36/ 520-400/4286

E-mail: gyakorlat@uni-eszterhazy.hu

GTK-s hallgatók részére ügyfélfogadás az alábbi címen is működik:

Kutatáshasznosítási Iroda

Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport

Eszterházy Károly Egyetem 'B' épület

3300 Eger, Egészségház u. 4. 217-es iroda

Iroda tel.: 36/ 520-400/4324

E-mail: gyakorlat@uni-eszterhazy.hu

 Postacím:

 Kutatáshasznosítási Iroda

Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport

Eszterházy Károly Egyetem ’B’ épület

3300 Eger, Egészségház u. 4. 217-es iroda

 

Ügyfélfogadás rendje: 

- hétfő: 09:00 - 12:00

- kedd: 09:00 – 12:00

- csütörtök: 09:00 – 12:00

- péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

Az Eszterházy Károly Egyetem rendelkezik saját adatbázissal a lehetséges gyakorlati helyekről, de szükség esetén a hallgató számára megadja a lehetőséget, hogy saját részére szervezzen gyakorlati helyet, ami értelemszerűen az adott hallgatóé, hacsak a gyakorlati hely nem kíván több gyakornokot is fogadni.

Előbbi esetben a hallgatónak egyeztetnie kell a szakfelelős oktatójával / tereptanár koordinátorával, hogy elfogadható-e a gyakorló hely a szakmai gyakorlathoz. Ezt követően az egyetem és a külső gyakorlati hely képviselője, Együttműködési megállapodást köt a gyakorlati képzési feladatok ellátására és a szakmai gyakorlat biztosítására. A megállapodás többek között tartalmazza a gyakorlati hely, az egyetem és a hallgató kötelezettségeit. Az együttműködésre vonatkozó formanyomtatványt a hallgató juttatja el az általa kiválasztott és szakfelelős oktatója / tereptanár koordinátora általál elfogadott helyre, majd kitöltés utána viszi be az Eszterházy Károly Egyetem Almagyadombi Kollégiumba 3 db eredeti példányban.

A már együttműködő gyakorló helyeknek (élő Együttműködési szerződés van) első lépésként csak Befogadó nyilatkozatot kell kitölteni, melyből szintén 3 db eredeti példányra lesz szükség és a hallgatónak kell eljuttatni az irodába, ahol GYKKR munkatárs feltölti a GYKER rendszer elektronikus felületére. Amennyiben pénzbeli juttatás jár a szakmai gyakorlatért, minden esetben Hallgatói munkaszerződést is kell kitölteni.

Az Együttműködési megállapodás és befogadó nyilatkozatok meglétét követően, a hallgatónak munkatervet kell készítenie a szakmai gyakorlatának megkezdése előtt, amit a hallgató tölt fel a GYKER rendszerbe.

A hallgató Munkanaplót készít a gyakorlat során, amelyben a tevékenységeket, helyszínt és az időpontot nevezi meg. A gyakorlat végeztével Teljesítési igazolással kell hitelesíteni a szakmai gyakorlat megvalósulását. A Munkanaplót és a Teljesítési igazolást 1-1 darab eredeti példányban a hallgatónak be kell vinnie az Eszterházy Károly Egyetem Almagyadombi Kollégiumba, amelyeket később a GYKKR munkatárs tölt fel a GYKER rendszer elektronikus felületére. Mindezek után a hallgatónak szakmai beszámolót kell készítenie a GYKER rendszerben.

Utolsó lépésekben a tereptanár értékeli a hallgató teljesítményét, megadott szempontrendszer alapján, on-line űrlap segítségével a GYKER rendszerben, végül pedig a tereptanár-koordinátor értékeli a hallgatót a GYKER rendszerben a feltöltött információk alapján.

 

Gyakorlati Koordinációs Elektronikus Rendszer elérhetősége:

https://gyker.uni-eszterhazy.hu/admin/

 

 

Korábbi és jelenlegi Együttműködő partnereink:

https://hvr.uni-eszterhazy.hu/gyakorlati-helyek

 

Fogalmak:

  Tereptanár: az a hatályos jogszabályoknak megfelelő szakmai és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki a gyakorlati képzőhelyen szakmai iránymutatással segíti a hallgató munkáját.

 Tereptanár-koordinátor: a szakmai gyakorlatot támogató személy az Egyetem részéről (szakonként), aki tájékoztatja a hallgatókat a szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatokról, konzultációs lehetőséget biztosít a gyakorlat ideje alatt, és beszámolók, értékelések alapján minősíti a hallgató gyakorlati munkáját.

Kutatáshasznosítási Iroda gyakorlati képzési koordinációval foglalkozó részlege: a GYKER rendszer ”adminisztrátora”, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos folyamatok szervezője, kapcsolattartó a hallgató, tereptanár és a tereptanár-koordinátor háromszögében.

 

 

 


< Vissza