Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Küldetésnyilatkozat

Utolsó módosítás: 2016. augusztus 11.

Az intézmény küldetése, célkitűzései

Az Eszterházy Károly Egyetem az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú egyeteme, a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. A változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálni képes korszerű és minőségi oktatás az egri felsőoktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait őrzi, annak kulturális örökségére alapoz. Intézményünk európai, országos és regionális feladatokat vállaló főiskola, szellemi, kulturális, szolgáltatási valamint információs centrum, szerves része Egernek, a megyei és regionális központ szerepét betöltő kulturális és idegenforgalmi jelentőségű barokk városnak.
Célunk a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek. Törekvésünk továbbá, hogy kínálatunkban megjelenjen több európai felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.
A pedagógusképzés több évtizedes hagyományára alapozva és a nemzetstratégiai célokat figyelembe véve továbbra is a tanárképzés maradt intézményünk fő profilja. Szándékunk továbbá, hogy – kiváló humánerőforrásunkra és infrastruktúránkra támaszkodva – régiónk meghatározó tudásközpontjává váljunk.
Szakmai és szervezeti működésünk minőségének értékelését és folyamatos javítását saját minőségbiztosítási rendszerünk segítségével végezzük. Elkötelezettek vagyunk az intézményi autonómia működése mellett. Biztosítjuk hallgatóink tanulmányi szabadságát, jogaik érvényesülését. Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot, dolgozóinknak életpályát felölelő, stabil, megújulásra ösztönző, családbarát munkahelyet teremtünk. Közös céljainkért hallgatóinkkal és dolgozóinkkal közös felelősséget viselünk.
Küldetésünket hazai és európai partnereinkkel együttműködve, jó hírnevünkre és hallgatókat vonzó adottságainkra is építve valósítjuk meg. A tudományos és kulturális kisugárzás hatékonyságát bővülő kooperációval és integrációval kívánjuk növelni a város, a régió és az Európai Unió felé, gyarapítva a magyar és az egyetemes kultúra értékeit.
Az elmúlt évtized az Egyetem életében a nagy értékű beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók időszaka volt, melynek eredményeképpen létrejöttek az oktatási-kutatási tevékenység folytatásának korszerű feltételei, biztosított az épület- és eszközigény, lehetővé vált a hallgatói szolgáltatások bővítése, az intézmény dolgozói számára a munkakörülmények javítása.
Az egyetemmé válás törekvéseit a Főiskola 2010-ben az Eszterházy Károly Főiskola eredményei és fejlesztési törekvései az egyetemi szervezetté átalakulás folyamatában című dokumentumban foglalta össze. Az oktatási és kutatási eredmények, a humán és a reál feltételrendszer a jogszabályokban is megfogalmazott, kívánt célértéket nagy részben elérték, esetenként jól közelítik, olykor meghaladják azt.
Eredményeinket, továbbá fejlődésünk irányait részletesen tartalmazza az Intézményfejlesztési tervünk. A jelenleg érvényes IFT dokumentum – átfogó helyzetértékelést és elemzést követően – 2012-ben készült és került elfogadásra a fenntartó által meghatározott szempontok és módszertan figyelembevételével.
Külön fejezetben, de az Intézményfejlesztési terv részeként pályázott sikeresen a Főiskola az Alkalmazott kutatások főiskolája cím elnyerésére. A cím odaítélésének feltételrendszerét teljesítettük, a fenntartó értékelte a tanárképzésben elfoglalt régiós és országos szintű szerepünket, a pedagógusképzés, valamint az IKT és természettudományi, élelmiszer-tudományi területeken elért kiemelkedő kutatási eredményeinket.
Terveink megvalósítását, céljaink elérését folyamatosan nyomon követjük, értékeljük azokat, végrehajtva a szükséges korrekciókat.


< Vissza