Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vállalkozz tudatosan kamarai segítséggel!

Utolsó módosítás: 2020. február 11.

Ha érdekel a vállalkozások világa és szeretnél belelátni a helyi cégek működésébe, válaszd a „Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban" elnevezésű szabadon választható tárgyat az Eszterházy Károly Egyetem egri campusán! A 4 kredites tárgyat bármely szakos hallgató felveheti. Tanulj vállalatvezetőktől és üzletemberektől, alapozd meg a jövődet!

Érdekel a vállalkozások világa? Olyan tárgyat keresel, ami az életre nevel? Belekóstolnál a karrierépítésbe? Érdekelnek a helyi vállalatok? Megismernéd őket közelebbről? Akkor válaszd a „Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban" elnevezésű tárgyat!

A tantárgy neve: Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban
Azonosító: NBG_GA154G4 Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban
Kreditszáma: 4
A tanóra típusa: heti 2 óra szeminárium
Az értékelés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: bármilyen szakos hallgatók választhatják bármelyik félévben
Meghirdetés gyakorisága: minden félév
Oktatás nyelve: magyar
A kurzus felvételének nincs előfeltétele!

A tantárgy a vállalkozói gondolkodást, a vállalkozóvá válást segítő folyamat részeként épül be a képzésbe. A tartalom a Kereskedelmi és Iparkamara (jelen esetben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) tevékenységének, vállalkozásfejlesztési eszközeinek elsősorban gyakorlati szempontból történő bemutatása. Kiemelt cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a vállalkozás gyakorlatorientált működését, a kereskedelmi kamarák szervezetorientált, vállalkozás orientált és társadalomorientált megközelítését, azok vállalkozásokat segítő tevékenységét.

Tematika:
- A kamara, mint a gazdaság önkormányzata
- Kereskedelmi kapcsolatok, export képesség fejlesztése. Beszállítóvá válás folyamata
- Cégalapítás, vállalkozásindítás, üzleti tervkészítés alapjai
- Prezentációs technikák
- HR stratégia
- Széchenyi kártya, pályázatok, vállalkozás-finanszírozás
- Céglátogatás az Aventic Hungary Kft-nél.
- Sajtókapcsolatok, marketing tervezés
- Céglátogatás a Hotel Eger és Parknál
- Vállalkozói életutak sikerek és bukások

A tantárgy felelőse: Dr. Csáfor Hajnalka, egyetemi docens, Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék, csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu

HKIK kapcsolattartó: Nagy Kata, titkárságvezető, hkik@hkik.hu


< Vissza