Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Sikeresen habilitált Dr. Kelemen Judit

Utolsó módosítás: 2020. november 18.

A Sárospataki Comenius Campus oktatási és kutatási főigazgatója, Dr. Kelemen Judit november 13-án tartotta habilitációs előadását.

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A zenei nevelés története / History of Music Education

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Mátyás-korabeli zenei nevelés Patakon a Szalkai-kódex tükrében / Reconstruction of music education under King Matthias in Sáros-Patak based upon the Szalkai Codex

A benyújtott dolgozat címe: Ének-zene tantárgy-pedagógia tanító alapszakos hallgatók számára

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:

Elnök: Pukánszky Béla, DSc, dr. habil., egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, dr. habil., Professor Emeritus, EKE
Opponens: Döbrössy János, DLA, dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, ELTE
Opponens: Sándor Zoltán, DLA, dr. habil., egyetemi tanár, ME
Pótopponens: Kutnyánszky Csaba, DLA, dr. habil., egyetemi tanár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Tag: Dienes Dénes, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Tag: Kis-Tóth Lajos, PhD, dr. habil., ny. főiskolai tanár
Póttag: Bolvári-Takács Gábor, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Magyar Táncművészeti Egyetem
Titkár: Aszalos Bence, DLA, dr. habil., egyetemi docens, EKE
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Kis Katalin, PhD, főiskolai docens, EKE


 A sikeres habilitációhoz szeretettel gratulálunk!


 


< Vissza