Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Révész-Kiszela Kinga doktori védése

Utolsó módosítás: 2019. január 07.

Révész-Kiszela Kinga, az egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója summa cum laude eredménnyel védte meg doktori disszertációját.

Doktori disszertációjának címe az Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében volt. Témavezetői Dr. Fügedi Balázs és Dr. Mező Ferenc voltak.

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Prof. Dr. Falus Iván, DSc, Professor Emeritus (EKE),
Opponens: Prof. Dr. Gombocz János, PhD, Professor Emeritus (TE),
Opponens: Dr. Vingender István, PhD, főiskolai tanár (SE),
Tag: Prof. Dr. Sipos Kornél, PhD, Professor Emeritus (TE),
Tag: Dr. Hanák Zsuzsanna, PhD, főiskolai tanár (EKE),
Titkár: Herpainé dr. Lakó Judit, PhD, egyetemi adjunktus (EKE)

Révész-Kiszela Kinga védésen elhangzott önéletrajza:

Révész-Kiszela Kinga 1984. december 18.-án született Miskolcon.
Egyetemi tanulmányait 2003-ban kezdte meg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) testnevelő tanár- egészségtantanár szakán, nappali tagozaton, amelyet 2008-ban kiváló minősítéssel végzett el. Ugyancsak ebben az évben szerzett sportedzői képesítést aerobik szakágban a TF Továbbképző Intézetében. Kiemelkedő tanulmányi eredményei és szakmai munkája okán két alkalommal, 2006-ban és 2007-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült.

Szakmai útjának alakulását nagymértékben befolyásolta és segítette, hogy 2008-tól 5 éven át, kezdetben testnevelő tanárként, később komplex mozgásfejlesztőként lehetősége nyílt egy ADHD-s gyermekeket támogató civil szervezet, az Eleven Team Alapítvány szakembereként dolgozva fejlesztő feladatokat ellátni. Ehhez 2009-ben elvégezte az Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére akkreditált továbbképzést, majd 2010-ben az INPP: Mozgásfejlesztő program a késlelt idegrendszeri fejlődésből fakadó tanulási és viselkedési problémák feloldására elnevezésű tanfolyamot.

Tudományos tevékenységét korán, III. évfolyamos hallgatóként kezdte. Kezdetben a hiperaktív tanulók testnevelés órai foglalkoztatásának lehetőségeivel foglalkozott, mellyel több házi, országos és nemzetközi TDK versenyen indult. Legkiemelkedőbb eredményei a 2007. évi egri OTDK-n elért harmadik, a 2008. évi budapesti Nemzetközi TDK-n elért első, valamint a 2009. évi soproni OTDK-n elért második helyezései voltak. 2008-ban elnyerte a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetést.

Az egyetem elvégzése után, 2008-ban kezdte meg doktori tanulmányait ösztöndíjas hallgatóként a Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola; Sport, Nevelés- és Társadalomtudományi programján. Kutatási területe a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, kiváltképp az ADHD-s gyermekek mozgásfejlesztése, a tanulási és motoros képességek közötti kapcsolat, valamint a tanulási- és motoros képességek és az iskolaérettség összefüggései voltak. 2011-ben abszolutóriumot, 2014-ben pedig doktori szigorlatot tett, majd PhD. tanulmányait az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytatja.
Oktatói feladatokat 2009-től lát el, kezdetben a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Karának Testnevelés-elmélet és Pedagógia tanszékén, mint doktorandusz hallgató, majd pedig óraadó tanár. 2014 januárjában az ELTE Tanító és Óvóképző Kar Testnevelés Tanszékének tanársegédje lett, 2014 szeptemberétől pedig az Eszterházy Károly Egyetem (korábban EKF) Sporttudományi Intézetének egyetemi adjunktusaként folytat oktatói tevékenységet.

Ez idáig 1 angol nyelvű, valamint 8 hazai cikk szerzője vagy társszerzője. 1 magyar nyelvű könyv, és 1 magyar nyelvű könyvrészlet szerzője, valamint egy angol nyelvű könyv társszerzője. Hazai konferencián tartott előadásainak száma 6, nemzetközi konferencián idegen nyelven tartott előadása száma: 1.

Tagja:
• a European College of Sport Science-nek (ECSS),
• a Magyar Sporttudományi Társaságnak (MSTT),
• a Magyar Edzők Társaságának (MET),
• és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének (MTTOE).

Gratulálunk a doktori címhez!

Fotó: Szántó György


< Vissza