Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Részismereti képzések indulnak

Utolsó módosítás: 2019. január 10.

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2018/2019-es tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.

Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a jelentkezési lapon feltüntetett területeken és helyszíneken indulnak önköltséges formában:

 • magyar nyelv és irodalom (Sárospatak, Jászberény)
 • angol nyelv és irodalom* (Sárospatak, Jászberény)
 • német nyelv és irodalom* (Jászberény)
 • matematika (Jászberény, Sárospatak)
 • ember és társadalom (Eger)
 • természetismeret (Eger, Jászberény, Sárospatak)
 • ének-zene** (Jászberény, Eger)
 • vizuális nevelés (Jászberény, Sárospatak)
 • informatika (Jászberény, Sárospatak)
 • testnevelés és sport (Jászberény)

*A jelentkezés feltétele középfokú C típusú államilag elismert (B2 szintű) nyelvvizsga vagy annak megfelelő oklevél, bizonyítvány. Ennek hiányában a felvétel feltétele eredményes nyelvi szintfelmérő.
**A felvétel feltétele alkalmassági vizsgán való megfelelés.

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit. A műveltségi területek az egyes helyszíneken min. 8–10 fő jelentkező esetén indulnak.
A fizetendő költségtérítés:

 • jelentkezési díj 5.000 Ft, (felvételt követően kell rendezni)
 • a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).

A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek megfelelő tantárgyat az 5–6. osztályban is tanítsa. Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Jelentkezési lap az alábbi linkről is letölthető.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Egri Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal
Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520–400/3134 mellék (augusztus 21-től hívható)
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Jászberényi Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Oktatási Igazgatóság
Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail:majorne.csikos.marta@uni-eszterhazy.hu
tel: (57) 502–400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Sárospataki Comenius Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoport
Thury Gáborné tanulmányi előadó
e-mail:thury.gaborne@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520–400/2888
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Egyetemen!


< Vissza