Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Részismereti képzések indulnak

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 21.

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2018/2019-es tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.

Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a jelentkezési
lapon feltüntetett területeken és helyszíneken indulnak önköltséges formában:

  • magyar nyelv és irodalom (Sárospatak, Jászberény)
  • angol nyelv és irodalom* (Sárospatak, Jászberény)
  • német nyelv és irodalom* (Jászberény)
  • matematika (Jászberény, Sárospatak)
  • ember és társadalom (Eger)
  • természetismeret (Eger, Jászberény, Sárospatak)
  • ének-zene** (Jászberény, Eger)
  • vizuális nevelés (Jászberény, Sárospatak)
  • informatika (Jászberény, Sárospatak)
  • testnevelés és sport (Jászberény)

*A jelentkezés feltétele középfokú C típusú államilag elismert (B2 szintű) nyelvvizsga vagy annak megfelelő
oklevél, bizonyítvány. Ennek hiányában a felvétel feltétele eredményes nyelvi szintfelmérő.
**A felvétel feltétele alkalmassági vizsgán való megfelelés.

 A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit. A műveltségi
területek az egyes helyszíneken min. 8–10 fő jelentkező esetén indulnak.
A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft, (felvételt követően kell rendezni)
a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).
A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk
mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek
megfelelő tantárgyat az 5–6. osztályban is tanítsa.

Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező
hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.
Jelentkezési lap az alábbi linkről is letölthető (doc formátum).

További információ és a jelentkezési lap megküldése Egri Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal
Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520–400/3134 mellék (augusztus 21-től hívható)
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Jászberényi Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Oktatási Igazgatóság
Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail:majorne.csikos.marta@uni-eszterhazy.hu
tel: (57) 502–400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Sárospataki Comenius Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoport
Thury Gáborné tanulmányi előadó
e-mail:thury.gaborne@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520–400/2888
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Egyetemen!< Vissza