Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rendhagyó diplomaosztó és tanévnyitó

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 11.

Az aktuális járványügyi helyzet miatt az Eszterházy Károly Egyetemen online ünnepségen búcsúztak a végzett hallgatóktól és nyitották meg az új tanévet.

A végzett hallgatókat elsőként az egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona köszöntötte.

– Nem mindennapi időket élünk. A koronavírus-járvány olyan hirtelenséggel robbant be az életünkbe, amelyre nem voltunk felkészülve. A vírusveszély miatti korlátozások, a világszerte érzékelhető társadalmi és gazdasági válság átalakítják a mindennapi életünket – kezdte beszédét. Ám hangsúlyozta: a pandémia, bár kényszerűségből, de alkalmat ad megtapasztalni, gyakorolni, átélni az összefogás, a másik ember iránti felelősségérzet, a közösségvállalás élményét.

– Kedves végzős Hallgatóink! Önök most szándékaink szerint megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel lépnek ki a nagy múltú, patinás Egyetem kapuján. Reményeink szerint magukkal viszik azt az értékrendet is, amelyet közvetíteni próbálunk a mindenkori tanítványaink számára. Azt az értékrendet, amely a szeretet által vezérelt, és szilárd alapokat biztosít az elkövetkezőkre – fogalmazott az intézmény rektora.

– Tanulmányaik révén képviselői, szellemi irányítói lehetnek majd a közösségnek, ahol helyt kell állniuk. Tanácsaikra odafigyelnek majd az emberek és a véleményüket is kérik majd. Az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség érdekeire figyelve kell méltón szolgálniuk – emelte ki a rektor. Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona köszöntőjét azzal zárta: reméli, hogy a hallgatók nem búcsúznak el végleg. Kérte, hogy maradjanak kapcsolatban az egyetemmel akár az alumni programunkon, akár évfolyamtalálkozókon keresztül.

– Ha módjukban áll segítsék az Egyetem Lyceum Pro Scientis alapítványát! Ha pályájuk során szükségét érzik, hogy újabb szaktudással gazdagodjanak, jöjjenek vissza hozzánk újabb szakképzettség megszerzéséért. Hallgatóit az alma máter mindig visszavárja – húzta alá az intézmény vezetője.
A végzettekhez szóltak a karok dékánjai is.

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékánja gratulált végzett és elsőéves hallgatóinknak egyaránt.

– Sokan lemorzsolódtak, sokan abbahagyták, sokan föladták, de maguk nem – hangsúlyozta. Kiemelte: biztos abban, hogy hallgatóink sok örömet szereznek majd másoknak azokkal a grafikai tervekkel, amiket készítenek, azokkal az énekórákkal, amiket tartanak, azokkal a filmekkel, amelyek a kezük nyomát dicsérik.

– Biztos vagyok abban, hogy azokban az iskolákban, ahol a nálunk végzett hallgatók fognak tanítani, színes, élményszerű, újszerű lesz az oktatás – fogalmazta meg útravalóul a végzős hallgatóknak Dr. Pintér Márta.

Dr. Tánczos Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megbízott dékánja a végzetteknek azt tanácsolta: soha ne tévesszék szem elől, hogy a gazdaságot és a társadalmat jellemző statisztikai adatok, számok mögött mindig emberek vannak.

– Önök állami szervek, szociális intézmények, civil szervezetek, kis-, közép- és nagyvállalatok alkalmazottjaiként, vezetőiként, tulajdonosaiként számos esetben kerülnek majd olyan döntési helyzetbe, ahol pillanatnyi gazdasági érdekek állnak szemben emberi sorsokkal. Önöknek számos esetben kell majd mérlegelni a gazdasági hatékonyság és a szociális érzékenység között. Ezekben az esetekben törekedjenek a hosszú távú, az emberek szélesebb tömegei számára kedvező gondolkodásra és döntéshozatalra – kérte Dr. Tánczos Tamás.

A búcsúzó és az érkező hallgatókat köszöntötte az Informatikai Kar dékánja, Dr. Hoffmann Miklós is. A gratuláció szavait követően úgy fogalmazott: a tudományterületen végzett munkaerő rendkívül keresett, ami egyrészt lehetőség, másrészt felelősség is.

– Egy diploma nem valaminek a vége, hanem inkább a kezdete. Innentől saját maguknak kell majd fejlődniük, utánanézni és tanulni az új dolgokat. Soha ne felejtsék el, hogy Önök nemcsak informatikusok, hanem értelmiségiek – fogalmazott a dékán, majd gondolatait azzal a tanáccsal egészítette ki: hallgatóink igyekezzenek minden esetben jóra fordítani a megszerzett tudást. Szólt tanárszakon végzett hallgatóik felelősségéről is, hiszen a diákoknak minden esetben példát kell mutatniuk, nevelniük kell a gyermekeket.

– Nagy feladatok előtt állnak, mert az oktatás eredményessége egy ország jövőjének a záloga. Munkájuk során ne feledkezzenek meg arról, hogy a gyermekek, fiatalok ismeretei és a kompetenciáik gazdagítása mellett a személyiségfejlesztésükre is hangsúlyt fektessenek – ezt már a Pedagógia Karon végzett hallgatóknak mondta el Kovácsné Dr. Nagy Emese dékán. Hozzátette: hisz abban, hogy a Pedagógiai Karon végző hallgatók megfelelnek az előttük álló kihívásoknak, az élet követelményeinek, és példamutató állampolgárokként szervezik az életüket. Idén a Pedagógiai Kar Somos Lajos-díját Németh Nikolettnek, az Egri Campus tanító szakán végzett hallgatónak ítélték.

– Eddig a természeti környezetünkért, ritka állat- és növényfajainkért, geológiai és hidrológiai értékeinkért, a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett élőhelyeinkért aggódtunk, mi, természettudósok. Most, 2020-ban már az aggodalmak középpontjában mi is ott vagyunk. Társadalmi és gazdasági változásokat hozott az új típusú koronavírus-fertőzés és hirtelen a globális problémák már helyi, családokat, közösségeket és egyéneket érintő problémákká váltak – erről már a Természettudományi Kar dékánja, Pénzesné Dr. Kónya Erika beszélt. Útravalóul a hallgatóknak azt kívánta: legyenek tisztában azzal, hogy szakmai tudásukra hazai és nemzetközi szinten egyaránt szükség van és szükség lesz, hiszen mai világunk olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre okosan alkalmazott tudás hiányában lehetetlen válaszokat találni.

A végzett hallgatók nevében Fenyves Balázs búcsúzott.
– Nem tudunk mit tenni, el kell fogadni, hogy nem telik meg ünneplő tömeggel a Líceum díszudvara, hogy nem dobjuk közösen magasba a magiszter sapkákat, és azt, hogy a diploma átvételének pillanatában nem az egyetem rektora fog kezet velünk, legfeljebb valaki a tanulmányi osztályról, vagy esetleg a postás. Higgyétek el, ezt senki sem így tervezte. Nem tudunk mást tenni, mint elfogadni, hogy online ünnepeljük egymást, diplománk megszerzését, és ebben a térben búcsúzunk szeretett intézményünktől, amelynek annyi szépet köszönhetünk – osztotta meg érzéseit végzős hallgatótársaival Fenyves Balázs.

– Ne keseredjetek el, hogy most nem ünnepelhetünk együtt, inkább azt értékeljük, amink van! Diploma, egy szerető közösség, és bízom benne, hogy mindannyiótoknak az egészség – jegyezte meg, majd intézményünk hagyományai szerint átadta a város jelképes kulcsát egyik elsőéves hallgatónknak, Majoros Annának.

– Bízom benne, hogy minden elsőéves hallgatóban nagy az elszántság, a tudásvágy és erős a kitartás. Kívánok társaimnak és magamnak is erőt és nagyon jó egészséget az akadályok leküzdéséhez – szólt Majoros Anna elsőéves hallgatótársaihoz, majd nevükben is elmondta a hallgatói fogadalomtételt.

– Legyetek aktív részesei a közösségnek, vegyetek részt minél több programom. Keressetek kihívásokat, tanuljatok és találjátok meg azt, amiben az örömötöket lelitek – kívánta az elsőéveseknek Zaja Barbara, a Hallgatói Önkormányzat elnöke is.

Mirkóczki Ádám, Eger város polgármestere is szólt a végzettekhez. Azt kívánta, hogy az egyetemen megszerzett tudás, az intézményben és a városban szerzett élmények váljanak hasznukra életük során.

– Azoknak, akik majd dolgoznak, értékteremtő munkát kívánok, akik pedig továbbtanulnak azt kívánom, csiszolják tovább tudásukat, gyarapítsák Eger hírnevét eredményeikkel és munkájukkal. Elsőéves hallgatóinknak eredményes éveket kívánt, s reményét fejezte ki, hogy a hallgatók megtalálják a számításaikat a városban, és akár a későbbiekben is itt maradnak, itt kamatoztatják a megszerzett tudást.

Az új tanévet Dr. Csáfor Hajnalka megbízott oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes nyitotta meg. Elsőéves hallgatóinknak elmondta: az Eszterházy Károly Egyetem a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye, mely jelenleg több mint 6000 hallgatóval és 350 oktatóval folytat oktatási tevékenységet 3 városban, 3 campuson.

– Önök egy olyan intézménybe nyertek felvételt, amelynek mind az 5 karán piacképes, minőségi képzési kínálattal és családias hangulattal várjuk a hallgatókat. Egyetemünk kiemelt célja, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének további emelésével, az online oktatási formák súlyának növelésével, a gyakorlatorientáltság biztosításával, átjárható választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével, európai színvonalú, ugyanakkor a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére is felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjunk hallgatóinknak – emelte ki Dr. Csáfor Hajnalka. Hozzátette: szolgáltató, hallgatóközpontú egyetemet építünk, a képzések korszerűsítésével, az idegen nyelvű képzések számának növelésével, az országos pedagógushiány leküzdésében való alkotó részvételünkkel, az esélyegyenlőség biztosításával és a hátrányos helyzetű hallgatók támogatásával.

Arról biztosította az egyetem hallgatóit, hogy az intézmény jelen körülmények között is mindent megtesz, hogy egyetemi tanulmányaik zavartalanul indulhassanak meg.

– Az egyetem vezetősége nevében azt tudom ígérni Önöknek, hogy minden feltételét meg fogjuk teremteni annak, hogy kockázatmentes környezetben, a tervezett ütemben haladhassanak a tanulmányaikkal, megkülönböztetett figyelemmel fogjuk segíteni Önöket és nyújtunk támogatást minden problémás kérdésben. Azt azonban ne feledjék, hogy eredményességük alapvetően az Önök kezében van – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Egyetem 247. tanévet Dr. Csáfor Hajnalka.


 A Líceum TV felvétele itt megtekinthető:


 

Fotók: Szántó György, Balogh Tibor


< Vissza