Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pályázat Diplomataképző Programra

Utolsó módosítás: 2021. május 10.

A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.
A Diplomataképző Program időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. július 30.
A résztvevők havi nettó 250.000 forint ösztöndíjban részesülnek.
A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
• felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
• hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.
A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
• két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
• 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
• nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7. (péntek)
Kapcsolat és további információ:
info.mda@mfa.gov.hu

magyardiplomaciaiakademia.hu

facebook.com/DiplomaciaiAkademia


< Vissza