Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oktatóink publikációi a Létünk új számában

Utolsó módosítás: 2021. március 30.

A Digitális Kultúra Tanszék vezetőjének előszava vezeti fel a Létünk folyóirat tematikus számát. A kiadványban – Szűts Zoltán tanulmánya mellett – Koltay Tibor, H. Tomesz Tímea, valamint a Herzog Csilla-Racsko Réka szerzőpáros publikációja is olvasható.

Az újvidéki Létünk folyóirat 2020/4-es tematikus száma a post-truth korszak kihívásaival foglalkozik. A kérdéskört a tematikus szám szerkesztője és a lap szerkesztőbizottságának tagja, a Digitális Kultúra Tanszék vezetője Szűts Zoltán előszava vezeti fel az olvasó számára. A post-truth fogalom értelemzése tudományterületenként változik, az álhírek, a deep fake, az összeesküvés elméletek, a nem ellenőrizhető ismeretek, valamint a hazugság igazságként történő becsomagolását és mediatizálását, illetve ennek társadalmi következményeit értjük alatta.

A tematikus számban az Eszterházy Károly Egyetem oktatói jelentős számban vannak reprezentálva cikkeikkel: Szűts Zoltán: Az online lét diszkrét digitális bája. Koltay Tibor: A posztigazság kora és a gyorsuló-lassuló idő, H. Tomesz Tímea: A hálózatiság csapdájában, Herzog Csilla–Racsko Réka: A médiaműveltség metamorfózisa a hálózatok korában: helyzetelemzés a köznevelés szemszögéből. A folyóirat MTA értékelése: A.


< Vissza