Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oklevélátadó a jászberényi campuson

Utolsó módosítás: 2019. július 02.

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán június 29-én vehették át okleveleiket a végzett hallgatók.

A Jászberényi Campus Apponyi-terme megtelt újdiplomásokkal, tanárokkal, vendégekkel. A népes vendégsereg az intézmény nagyobb termeiben, kivetítőkön követhette az ünnepélyes pillanatokat: a 135 sikeres záróvizsgát tett hallgató közül 117 végzős vehette át oklevelét Dr. Liptai Kálmántól, az egyetem rektorától és Dr. Varró Bernadett főigazgató asszonytól.

Az oklevélátadó ünnepség Dr. Liptai Kálmán köszöntőjével, ünnepi gondolataival kezdődött, amit Dr. Szabó Tamás polgármester szavai követtek. Dr. Réz Lóránt zongoraművész, intézményünk oktatója előadásában hangzott el - Debussy: Doktor Grádus ad Parnassum című műve, mely a Gyermekkuckó-sorozat első darabja. A diplomák átadását díjak és kitüntetések átadása előzte meg. A Tanay-díj kitüntetettje ebben az évben Kadosa Lászlóné egyetemi adjunktus lett. A díj Tanay Antalról, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola prominens oktatójáról kapta nevét. A nevével alapított díjat olyan oktatók kapják, akik kimagasló teljesítményükkel kivívták az intézmény közösségének elismerését.

 

A „Hallgató a hallgatókért" díj a tudományos és közéleti szervező munkában nyújtott kiemelkedő hallgatói aktivitásért adható. A 2018/2019-es évben a díjat Motolai Anna Dóra, a Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzatának elnöke, óvodapedagógus szakon végzett hallgató kapta. Tanulmányi sikerei mellett a közösségért végzett tevékenysége kiemelkedő volt: 2018 januárjától a Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztjét töltötte be, melynek révén az érdekképviselet és a rendezvényszervezés területén is aktívan részt vett a hallgatói élet alakításában.

 

Az EHÖK Nívódíj azért jött létre, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden évben kifejezhesse köszönetét a Campus egy dolgozójának a hallgatókért végzett kiemelkedő munkájáért. A 2018/2019-es tanévben az EHÖK a Jászberényi Campus díját Kalla Eszternek, a Főigazgatói Hivatal ügyintézőjének szavazta meg. A Fábián hallgatói díjat 1999-ben alapította az akkori főiskola. A díj az intézményünk kimagasló tanárszemélyiségéről, országos hírű kutatóról, volt főigazgatóról, dr. Fábián Zoltán kandidátus, főiskolai tanárról kapta a nevét. Pedagógiai, pszichológiai kutatásai, az elmélet és a gyakorlat egymást segítő egységének szemlélete – mely az Ő munkásságát jellemezte – a mai napig iránymutató a pedagógusképzésben. A díjat évenként az a tehetséges végzős hallgató kapja, aki kimagasló tanulmányi eredményével, kiváló közösségi munkájával kiérdemli azt. Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus „Fábián Hallgatói" díját idén Papp Sándor végzős óvópedagógia szakos hallgatónak adományozta.

 

Az Aranykréta-díj a Gyöngyösi Károly Róbert Campus több éve működő hagyománya. A Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a jó ötleteket, programokat, díjakat megossza egymással a négy campus, így kölcsönösen és közösen épüljünk, fejlődjünk. A nappali tagozatos hallgatók szavazatai alapján a 2018/2019-es tanév Aranykréta-díját Szalay Krisztina tanárnő nyerte el. A levelező tagozatos hallgatók szavazatai alapján a 2018/2019-es tanév Aranykréta-díját Kadosa Lászlóné tanárnő nyerte el. Ezt főigazgatói elismerő oklevelek átadása követte, melyet Dr. Liptai Kálmán rektor és Dr. Varró Bernadett főigazgató nyújtott át. Az oklevelet a Jászberényi Campus azon oktatói, valamint szakmai gyakorlatvezető tanárok, intézményi dolgozók kapták, akik lelkiismeretes, színvonalas oktató-nevelő-kutató munkájukkal, szakmai munkájukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez.

A díjakat átvették: Dr. Furcsa Laura főiskolai docens,  Dr. Szaszkó Rita főiskolai docens, Szalay Krisztina tanársegéd, Tóth Mariann tanársegéd, Fenyvesi Olga, a Tittel Pál Könyvtár Jászberényi Campus Könyvtárának vezetője, Magda Györgyné előadó nyugdíjba vonulása alkalmából szakmai munkája elismeréseként, valamint Nagyné Valiskó Zsuzsanna munkatárs nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként.

A gyakorlati oktatás mindig fontos része volt az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa oktató-nevelő munkájának. Az intézmények közötti jó emberi kapcsolatok, szakmai egyetértés nélkül ez a munka nem lenne eredményes. A hallgatók képzésének eredményességében rangos szerepet játszik a gyakorlóhelyeken dolgozó óvodapedagógusok, pedagógusok odaadó szakmai munkája. A díjat kapták: Petőné Vígh Katalin a Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője és Kunné Darók Anikó a Jászberény Város Óvodai Intézmény Központi Óvoda tagóvoda-vezetője.

Az ünnepségen a díjak és kitüntetések átadását a végzős hallgatók búcsúzása követte, a hallgatók nevében Motolai Anna Dóra óvodapedagógus szakon végzett hallgató búcsúzott. Az ünnepélyes hallgatói eskütételt – melyet Pap Sándor mondott elő – a diplomák átadása követte.

Az ünnepélyes hangulatot emelte dr. Réz Lóránt zongoraművész játéka.

Hír: https://jaszbereny.uni-eszterhazy.hu/

Fotók: Szántó György

A diplomaosztó a Líceum TV honlapján látható.


< Vissza