Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nyelvvizsga nélküli diplomák kiadása

Utolsó módosítás: 2020. április 25.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

A nyelvvizsga kötelezettség alól valamennyi volt főiskolai, egyetemi képzésben, felsőoktatási szakképzésben tanult, vagy alap- illetve mesterfokozatot szerzett hallgató mentesül, függetlenül attól, hogy a képzési és kimeneti követelmények általános vagy szaknyelvi vizsgát, illetve egy vagy két nyelvvizsgát írtak elő az oklevél kiadásához. A rendelkezés a doktori képzésekre és felsőfokú szakképzésekre nem vonatkozik.
Intézményünknek – hasonlóan a többi felsőoktatási intézményhez – nem áll rendelkezésére a szükséges mennyiség a formanyomtatványokból. Az oklevél és oklevélmelléklet nyomtatványokat a Pátria Nyomdától megigényeltük, a nyomtatványok gyártását megkezdték, a dokumentumok kiállítását ezen nyomtatványok megérkezése után tudjuk elkezdeni.

A kiállítás folyamata az alábbi módon zajlik:

1. Az oklevél kiállítását csak az alábbi adategyeztető felület kitöltését követően kezdi meg az intézmény:


 Adategyeztető felület


Kérjük az adatok pontos kitöltését!

2. Az oklevél minden esetben azon a néven kerül kiállításra, mely a végzett hallgató személyi igazolványán jelenleg szerepel. Ettől eltérni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (5) bekezdése értelmében nem áll módunkban. Kérjük, hogy a személyi igazolvány másolatát/scannelt példányát mindenképpen töltsék fel!

3. Az oklevél kiállítója az Eszterházy Károly Egyetem. Azon végzett hallgatóink, akik még nem az EKE-n tettek záróvizsgát, kérjük, hogy az igénylési felületen a jogelőd intézménynél az alábbiak szerint válasszák ki az adott intézményt:

• amennyiben az egri vagy sárospataki képzési helyen tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola, (a 2000. január 1. és 2013. június 30. között Sárospatakon záróvizsgázó hallgatók számára a jogelőd, Miskolci Egyetem állítja ki az oklevelet);
• amennyiben a gyöngyösi telephely bármely jogelőd intézményében (KRF, SZIE, GATE) tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Károly Róbert Főiskola;
• amennyiben a jászberényi telephely bármely jogelőd intézményében (JTIF, SZIE JFK, SZIE ABK, SZIE ABPK) tett záróvizsgát. a jogelőd intézmény neve: Szent István Egyetemem.

4. Amennyiben rendelkezik a sikeres záróvizsgáról szóló igazolással, kérjük azt az adategyeztető felület megfelelő kérdéséhez feltölteni.

5. Amennyiben a 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján több oklevél megszerzésére is jogosult az egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben, úgy mindkét szak esetében el kell végezni az adategyeztetést. Kivételt képez ez alól a szakpáros tanárképzés. A szakpáros tanárképzés esetében az adategyeztetést egyszer kell elindítani.

6. Csak a hiánytalanul, végéig kitöltött adategyeztető nyilatkozatokat tudjuk figyelembe venni.

7. A beérkezett adategyeztetések alapján az oklevél kiállítása az alábbiak szerint zajlik:
7.1 A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján minden záróvizsgát tett hallgató számára oklevél (magyar és angol nyelven) kerül kiállításra.
7.2 Oklevélmellékletet csak az alap-, mesterképzésben, osztatlan képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatóknak állít ki az intézmény.
7.3 Az adategyeztető nyilatkozatokat a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel, az oklevelek kiállítása előreláthatólag az alábbi ütemezésben történik:
• 2015 után záróvizsgázottak – 2020. április 28-tól;
• 2010-2014 évben záróvizsgázottak – 2020. május 4-től;
• 2010 előtt záróvizsgázottak – 2020. május 11-től folyamatosan.
7.4 Az elkészült oklevelek/oklevélmellékletek az adategyeztető felületen, a hallgató által kért módon kerülnek átadásra, azaz
- postai úton,
- személyes átvétel esetén: a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatjuk a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően a személyes átvétel lehetőségéről.

Tekintettel arra, hogy az Oktatási Igazgatóság munkatársait a nagyszámú közokirat elkészítése a napi munkafolyamat mellett terheli, kérjük az érintett hallgatók türelmét és megértését. Kollégáink mindent megtesznek azért, hogy a folyamatot mielőbb lezárhassuk és volt hallgatóink mihamarabb kézbe vegyék diplomájukat. Az adategyeztetéssel kapcsolatos kérdéseivel az oklevel@uni-eszterhazy.hu címen érdeklődhet.

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk a felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára számos továbbtanulási lehetőséget kínál akár mesterképzésben, akár szakirányú továbbképzésben. A választható szakokról, a bekerülés lehetőségeiről, a felvételi eljárás szabályairól az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/ 

Eger, 2020. április 24.


< Vissza