Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hallasd a hangod angolul!

Utolsó módosítás: 2021. április 29.

Online nyelvi foglalkozásokkal segítik angol nyelv és kultúra tanára szakos hallgatóink az érettségire készülő középiskolásokat.

A 2020-2021-es tanév tavaszi félévében is folytatódnak azok az angol nyelvi foglalkozások, amelyeket egyetemünk angol nyelv és kultúra tanára szakos hallgatói vezetnek az EFOP 3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért projekt keretein belül a 12 partneriskolában. Az egyetemi hallgatók heti rendszerességgel tartanak online foglalkozásokat középiskolai diákok számára, melyek elsődleges célja a középfokú nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés segítése, azonban a Discover Your English Voice / Hallasd a Hangod Angolul! program több, mint nyelvtanulás.

A középiskolák digitális tanrendre való átállásához igazodva a Nyelvpedagógia Műhely és a projekt szakmai megvalósítói átdolgozták a különböző alprogrami foglalkozásokat, melyeket az egyetemi hallgatók online tartanak, megőrizve a projekt eredeti céljait, hogy az élményközpontú, projektalapú foglalkozások során segítsük a középiskolai diákokat az önálló nyelvtanulási stratégia, a tanulói autonómia elsajátításában olyan feladatokon keresztül, amelyek általában nem szerepelnek az iskolai nyelvoktatásban.

A Prezentációs készségek, Dráma, Kreatív írás és Kritikai gondolkodás elnevezésű alprogramok közös tudásépítés-élményt biztosítanak, a diákok nyelvi kompetenciái mellett igyekszünk fejleszteni kreatív önkifejezésüket, kritikai gondolkodásukat, vita- és problémamegoldó képességeiket is. Ezek valóban online oktatásra kidolgozott feladatok, foglalkozások, így hallgatóink gyakorlatuk során megtapasztalják a digitális oktatás tanári oldalát is, azt is elsajátítják, hogy milyen eltérő tanári szemléletet és hozzáállást igényel az online oktatásra való felkészülés a hagyományos tantermi oktatáshoz képest.

A foglalkozásokat az EFOP 3.2.14-17 EFOP 3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és köznevelési intézmények együttműködésében projekt keretein belül szervezik meg.

A hírt küldte: Majorosné Kovács Györgyi szakmai vezető


< Vissza