Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Habilitációk az egyetemen

Utolsó módosítás: 2018. november 02.

A hétvégén hárman is sikeresen tartották meg habilitációs előadásaikat a Líceumban.

A nagyon szép és változatos életutat magáénak tudható Dr. Fügedi Balázsnak, Dr. Simándi Szilviának és Dr. Nóbik Attilának három, bizottság előtt történő előadással kellett tanúbizonyságot tennie szakmai tudásáról. Az elsőben, ami egy negyvenöt perces tantermi előadás, mindenki számára érthető módon mutatták be és járták körbe vizsgált témájukat és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket, a második előadásban mindezt tudományos szempontok alapján is értelmezték, és a harmadik szintén tudományos előadást pedig egy választott idegen nyelven ismertették.

Dr. Fügedi Balázs, az Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézetének intézetigazgató helyettese Az egészségnevelés tudományterületi szintézise címmel tartotta meg előadásait. Témája középpontjában a fiatalok egészségmagatartása és a szülők példamutatásának fontossága állt, melyek igazán aktuálisak napjainkban, hiszen országos felméréssel is alátámasztott, hogy a diákok egészségkultúrája negatív képet mutat, amit a szülők sem igazán képesek tudatosan befolyásolni. A dolgozatának és kutatásának célja, hogy a neveléstudomány rendszerébe integrálódjon az egészségnevelés, mint kiemelt pedagógia folyamat és a fontossága eljusson mindenkihez.

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének intézetigazgató helyettese Dr. Simándi Szilvia habilitációs előadásainak középpontjában a tanulókörök, mint hasonló érdeklődési körrel rendelkező személyek által szervezett szabadidős tevékenységek tulajdonságai és lehetőségei álltak. Dr. Nóbik Attila, a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézetének adjunktusa pedig a magyarországi pedagógusképzés történetét és fejlődését vizsgálta a kezdetektől az első világháború végéig.

Beszámoló: Géczi Katalin

Fotók: Kakuk Dániel


< Vissza