Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gratulálunk!

Utolsó módosítás: 2017. december 14.

Dr. Hágen István Zsombor egyetemi docens, a Pénzügy és Számviteli Tanszék oktatója a Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága előtt habilitált.

A nyilvános tantárgyi előadás címe: Üzleti tervezés szerepe a vállalkozásoknál
A tudományos előadás címe: A vállalkozások kontrolling alkalmazásának jelentősége, különös tekintettel a kereskedelemi tevékenységre
Az idegen nyelvű előadás címe (a tudományos előadást követően közvetlenül): Controlling to Increase Business Performance
A Habilitációs Bizottság tagjai voltak:
Elnök: Prof. Dr. Popp József, egyetemi tanár (DE Gazdaságtudományi Kar Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet)

Bírálók: Prof. Dr. Szűcs István, professor emeritus (SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Jogi és Módszertani Intézet)
Prof. Dr. Lukács János, egyetemi tanár BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet)

Tagok:Prof. Dr. Farkasné Fekete Mária, egyetemi tanár (SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Jogi és Módszertani Intézet), Dr. Tóth József, egyetemi tanár (BCE, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalkozásfejlesztési Intézet)

Hágen István Zsombor 1977. november 13-án született Debrecenben. Felsőoktatási tanulmányait 1996-ban Gyöngyösön a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karán kezdte meg, ahol 1999-ben gazdasági mérnöki diplomát szerzett pénzügyi szakon. Tanulmányait a Szent István Egyetemen folytatta, ahol 2001-ben gazdasági agrármérnöki oklevelet szerzett agrár-közgazdasági szakon. Ösztöndíj program keretében két szemesztert Belgiumban a Genti Egyetemen végzett. Egyetemi tanulmányai mellet a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. A Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolában 2008-ban védte meg doktori disszertációját Summa Cum Laude minősítéssel.

Dr. Hágen István első munkahelye Debrecenben, az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (NAV jogelőd) Hajdú- Bihar Megyei Igazgatóságának Felszámolási és Végrehajtási Osztályán volt, ahol adóügyi csőd, felszámolási előadóként dolgozott. Köztisztviselőként széles körű szakmai és gyakorlati tapasztalatra tett szert. Munkája mellett megszerezte a közigazgatási vizsgát, illetve a felszámolási, csődeljárási és végrehajtói szakvizsgát.
Az APEH-nál végzett munkájával párhuzamosan Debrecenben a Magisztrál Kft-nél és a Régió Oktatási Központ Kft-nél oktatott adózási, és pénzügyi ismereteket.

Jelenlegi munkahelyén az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán, illetve annak jogelőd intézményeiben 2002-ben helyezkedett el, ahol tanársegédként, adjunktusként, majd 2009-től docensként végzi oktatói, kutatói és tudományos tevékenységeit. 2015-től a Nemzetgazdasági Minisztériumnál szakértőként vizsgaelnöki és tagi feladatokat lát el.

Rendszeresen részt vesz doktori iskolák munkájában, összesen 16 alkalommal egyetemi doktori (PhD) programban opponensként, bizottsági tagként és szigorlati bizottsági tagként a Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolában az NYME Mezőgazdaság-és Élelmiszer Tudományi Kar, Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskolában és a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolában.

Rendszeresen végez lektorálási tevékenységet, tudományos konferencia szervezésében több alkalommal vett részt. Dr. Hágen István 7 fő TDK dolgozat konzultációját végezte témavezetőként, 4 fő OTDK dolgozat témavezetője volt, melyből 1 fő 2. helyezést ért el, 2 fő különdíjat kapott.
A SZIE Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézetében záróvizsgán rendszeresen részt vesz bizottsági tagként.

Hágen István Zsombor több külföldi és hazai együttműködésben vesz, illetve vett részt, melyek közül a legfontosabbak: a Thüringer Landestalt für Landwirtschaft, Dornburg (Germany) kutatóintézet, a European Ecocycles Society (ECOCYCLE, Magyarország) non-profit szervezet.

Dr. Hágen István 8 tudományos kutatásban, pályázatban, projektben vett részt kutatóként.
Hágen István Zsombor tudományos tevékenységének visszhangja 120 db független hivatkozással igazolható, melyből tudományos közleményekben 85 db, disszertációkban 35 db található. Publikációinak száma: 85 db. Szerzőként, társszerzőként 12 db jegyzete, e-learning tananyaga, egyetemi tankönyve áll rendelkezésre.
Dr. Hágen István által oktatott főbb tárgyak: üzleti tervezés, kontrolling, vállalkozásfejlesztési politika, vezetői kontrolling, pénzügyi elemzés, személyügyi kontrolling, vállalatelemzés, cégminősítés, vállalatértékelés, HR kontrolling, ágazati és funkcionális kontrolling.

Oktatói tevékenységet végzett 2013-2017 között a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézetében előadást és gyakorlatot tartott kontrolling, és pénzügyi kontrolling tárgyakból. 2015-2017 között a Slovak University of Agriculture in Nitra Faculty of Economics and Management, Szlovák Agrártudományi Egyetem Nyitra, Gazdasági és Menedzsment Tudományi Kar (Szlovákia) előadást tartott angol nyelven business risks és controlling című tárgyakból. 2016-2017 között a Stavropol State Agrarian University, Faculty of Economy (Russia) Sztavropol Állami Agrártudományi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Oroszország) előadást tartott angol nyelven financial analysis című tárgyból.

2016-2017 között az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete, Open University Malaysia MBA képzésén angol nyelven előadást tartott corporate finance tantárgyból.
Dr. Hágen István tagja az MTA Köztestületének a Gazdaság és Jogtudományok Osztálya, Vezetés és Szervezéstudományi albizottságának, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Mezőgazdasági Szakbizottság, Kertészeti Munkabizottságának, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Közgazdaságtudományi Szakbizottság, Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságfejlesztési Kutatások Munkabizottságnak, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Magyar Controlling Egyesületnek. Felelős szerkesztője az Acta Carolus Robertus Tudományos Tanulmánykötetnek. Szerkesztő bizottsági tagja az ECOCYCLE online journalnak és a Controller Infonak.


< Vissza