Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felvételi vizsgák

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 22.

A pótfelvételi eljárásban szervezett valamennyi felvételi vizsga – a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga kivételével - 2019. augusztus 21-én (szerdán) lesz az egyes képzési helyszíneken (campusokon).

A felvételi vizsgákról az egyetem külön értesítést nem küld, időpont módosításra nincs lehetőség! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja országosan, egységesen 2019. augusztus 15-16.

A vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére az egyetem a felvételi szabályzatában egyszeri, 4.000 forint eljárási díjat határozott meg. A díj befizetésére szolgáló csekk a Felvételi és Képzésszervezési Osztálytól igényelhető. A befizetés a 10035003-00336121-00000000 számlaszámra történő banki átutalással is teljesíthető. Mindkét esetben a közlemény rovatban a jelentkező nevét, a szakot és a EKBE0005KK kódot fel kell tüntetni!

Felhívom a figyelmét, hogy a vizsgát csak abban az esetben kezdheti meg, ha a vizsgadíj befizetésről szóló hitelt érdemlő igazolást bemutatja a felvételi bizottságnak! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga ingyenes!

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tettek és az adott szakon felvételi vizsga eredménnyel rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a www.felvi.hu honlap e-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 21-ig az Eszterházy Károly Egyetem Felvételi és Képzésszervezési Osztálya számára kérjük eljuttatni! A határidőn túl beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek és arra a jogszabály lehetőséget ad - az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolja. Ebben az esetben az oklevél minősítése alapján maximum 400 pont adható. Az így kapott pontszámhoz hozzáadva a többletpontokat határozzák meg a jelentkező összpontszámát. A felsőfokú oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez feltölteni abban az esetben is, ha az oklevél minősítéséről külön igazolást nyújt be!

EGRI CAMPUS

A pótfelvételi eljárásban szervezett valamennyi felvételi vizsgájának időpontja: 2019. augusztus 21. 9.00 óra

OSZTATLAN KÉPZÉS

- tanári szakok pályaalkalmassági vizsgája (kivéve a testnevelő tanárral társított szakpárokat) B-206

- ének-zene tanár A-125

- grafikusművész F-201

- média-, mozgókép- és kommunikációtanár A-302

- rajz- és vizuáliskultúra-tanár F-201

- testnevelő tanár (szakmai alkalmassági és pályaalkalmassági vizsga) Bitskey Aladár Uszoda

ALAPKÉPZÉS

- csecsemő- és kisgyermeknevelő (Eger) C-Aula

- csecsemő- és kisgyermeknevelő (Jászberény) Jászberényi Campus, Apponyi terem

- csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sárospatak) Sárospataki Comenius Campus, Földszint 20.

- edző - választott sportágtól függően: Bitskey Aladár Uszoda vagy E-fsz.

- képalkotás (képalkotás) F-201

- képalkotás (mozgóképkultúra- és média) A-302

- óvodapedagógus (Eger) C-Aula

- óvodapedagógus (Jászberény) Jászberényi Campus, Apponyi terem

- óvodapedagógus (Sárospatak) Sárospataki Comenius Campus, Földszint 20.

- sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) Bitskey Aladár Uszoda

- sport- és rekreációszervezés (sportszervezés) Bitskey Aladár Uszoda

- tanító (Eger) C-Aula

- tanító (Jászberény) Jászberényi Campus, Apponyi terem

- tanító (Sárospatak) Sárospataki Comenius Campus, Földszint 20.

- tervezőgrafika F-201

- zenekultúra A-125

DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS

- amerikanisztika B-101

- fordító és tolmács B-202

- geográfus D-231

- könyvtártudomány C*-4

- kulturális örökség tanulmányok A-312

- neveléstudomány ÉK-3

- szociálpedagógia B-207

- történelem A-322

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉS

- angol nyelv és kultúra tanára B-305

- biológiatanár D-316

- ének-zene tanár A-125

- etikatanár A-327

- fizikatanár C-206

- földrajztanár D-231

- informatikatanár C-106

- kémiatanár D-315

- könyvtárostanár C*-4

- közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) B-205

- közösségi művelődés tanár ÉK-210

- magyartanár A-308

- matematikatanár C-204

- média-, mozgókép- és kommunikációtanár A-302

- német nyelv és kultúra tanára B-201

- pedagógiatanár ÉK-3

- természetismeret-környezettan tanár D-231

- testnevelő tanár (4-5 féléves) Bitskey Aladár Uszoda

- testnevelő tanár (2 féléves) E-fsz.

- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára A-322

További információk: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS

A pótfelvételi eljárásban jelentkezettek a személyes megjelenést igénylő vizsgák időpontjáról és helyszínéről e-mailben kapnak értesítést.

JÁSZBERÉNYI CAMPUS

A pótfelvételi eljárásban mind az alkalmassági vizsgák, mind pedig a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. augusztus 21. 9 óra. Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. A felvételi vizsgára a campus külön értesítést nem küld, időpont módosításra nincs lehetőség!

SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS

Pótfelvételi eljárásban jelentkezettek alkalmassági vizsgájának az időpontja 2019. augusztus 21. 10 óra. Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. Az alkalmassági vizsgára a campus külön értesítést nem küld, időpont módosításra nincs lehetőség.

Felvételi vizsgájukhoz sok siket kívánok!

Kalóné Szűcs Erzsébet

oktatási igazgató


< Vissza