Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felfedező kutatásokat ösztönző pályázati felhívások

Utolsó módosítás: 2018. január 09.

Megjelentek a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi pályázati felhívások. A tudományos projektek jobb tervezhetősége érdekében a felhívásokat az eddig megszokotthoz képest korábban közzétette az NKFI Hivatal. A felhívások összesen mintegy 12 milliárd forint keretösszeggel jelentek meg.

A hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázati rendszer a kutatói életpályát megkezdő posztdoktorok (PD_18), az önálló kutatást elindító és kutatócsoportot alapító fiatal kutatók (FK_18), valamint a tapasztaltabb kutatók számára (K_18) egyaránt célzott pályázatok keretében biztosít forrást alapkutatási projektjük megvalósítására. A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási projektek létrehozását külön pályázat ösztönzi (NN_18).

Kutatási témapályázat (K_18)
Olyan önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt kutatók projektjeinek támogatása, akiket tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartanak számon.

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázat (FK_18)
Olyan tehetséges, fiatal – 2018. február 6-ig a 40. életévüket be nem töltött – kutatók kutatási tevékenységének támogatása, akik önálló kutatócsoportot létrehozva saját kutatási témájukat kívánják elindítani.
A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.

Posztdoktori kiválósági pályázat (PD_18)
A tudományos fokozatot megszerzett, pályájukat a tudományos kutatás területén tervező fiatal kutatók számára biztosít három évre kiszámítható támogatást.
A pályázat keretösszege 1,5 milliárd forint.

Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatói témapályázatok (NN_18, ANN_18, SNN_18)
Hazai kutatócsoportok külföldi együttműködésben megvalósuló projektjeinek ösztönzése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.
A pályázat teljes keretösszege 1 milliárd forint.

Az egyes felhívásokról szóló részletes információk, valamint maguk a pályázati dokumentumok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján olvashatók.


< Vissza