Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bemutatkozik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Utolsó módosítás: 2020. március 04.

Az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának három campuson is vannak képzései, és egyes szakokon akár a duális képzési formát is választhatod!

A kar oktatási tevékenységét három intézet koordinálja, ezekből kettő – a Gazdaságtudományi Intézet és a Társadalomtudományi Intézet – Egerben, az Üzleti Tudományok Intézete pedig Gyöngyösön működik. Az egyetem Egri Campusán és Gyöngyösi Károly Róbert Campusán egyaránt választhatnak üzleti felsőoktatási szakképzéseket (fosz), alapképzéseket és mesterképzéseket is a leendő hallgatók, sőt, egyes alap- és mesterképzéseket angol nyelven is indít a kar. A Sárospataki Comenius Campuson már harmadik éve hirdetnek turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzést.

A képzések zöme ugyan üzleti képzés, de az egri Társadalomtudományi Intézetben szociálpedagógia alap- és mesterszakon is tovább lehet tanulni. Az említett szakokon a régióban és országosan is nevet szerzett az egyetem Szociálpedagógia Tanszéke. A szakma és a munkáltatók (szociális ágazatban, gyermekvédelmi alap- és szakellátásban, köznevelési ágazatban) szívesen alkalmazzák az Egerben végzett hallgatókat. A szakon oktató kollégáknak élő kapcsolatuk van a végzettekkel, és az a legfőbb képzési céljuk, hogy a gyakorlati munkában szerzett ismereteket a nappali tagozatos hallgatók azoktól is megismerjék, akik a mindennapok során azt művelik.

Csáfor Hajnalkától, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjától megtudhattuk, hogy Egerben az üzleti képzések közül a gazdálkodás és menedzsment, az emberi erőforrások, a gazdaságinformatikus és a turizmus-vendéglátás alapszakok indulnak, melyek – az emberi erőforrások szak kivételével – felsőoktatási szakképzési formában is választhatók.

A Gyöngyösi Károly Róbert Campuson a már említett alapszakok közül az emberi erőforrások szak kivételével minden szak választható, továbbá a pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing alapszakok és felsőoktatási szakképzési szakok is. Ezeken felül Gyöngyösön három mesterképzést: a turizmus-menedzsmentet, vállalkozásfejlesztést és a vezetés és szervezést indítják magyar és angol nyelven egyaránt. Utóbbi idegen nyelven két alapszakot: a gazdálkodási és menedzsmentet és a turizmus-vendéglátást is indítják.

Csáfor Hajnalka elmondta: a Stipendium Hungaricum Programnak köszönhetően évről-évre egyre több nemzetközi hallgató tanul a kar idegen nyelvű alap- és mesterszakjain, de a képzési forma a magyar hallgatók számára is lehetőséget nyújt arra, hogy itthon, mégis nemzetközi környezetben és idegen nyelven végezzék tanulmányaikat. A képzés kiemelkedő színvonala, a családias légkör, a hallgatóközpontúság hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi hallgatók tovább vigyék az intézmény jóhírét.

Az üzleti képzések keresettsége stabilitást mutat, hiszen a – statisztikák szerint – a végzettség megszerzése után az elhelyezkedési esélyek és a várható fizetések is nagyon kedvezőek. A kar üzleti szakjainak elvégzésével a végzett hallgatók előtt a lehetőségek széles tárháza nyílik meg a munkaerőpiacon: a megszerzett tudás és kompetenciák birtokában értékes és keresett munkavállalókká válnak, akik már kezdetben is magas fizetésre számíthatnak. A karra általában jellemző a hallgatóközpontú, gyakorlatorientált oktatás, melyre a jövőben is komoly hangsúlyt fektetnek.

Csáfor Hajnalka szeretné az érdeklődő hallgatók figyelmét felhívni a duális képzési formára is, amely az egyetem 11 alapszakján és egy mesterszakján választható. A duális képzési forma azt jelenti, hogy az egyetemi tanulmányok mellett a hallgatókat a kiválasztott cég (duális partnerszervezet) is képzi, foglalkoztatja, így a hétféléves képzés alatt folyamatosan gyarapszik szakmai tapasztalatuk és havi rendszerességgel kapnak fizetést is tanulmányaik teljes idejére - függetlenül attól, hogy éppen tanulnak, vagy a cégnél dolgoznak - melynek mértéke a mindenkori minimálbér összegének legalább 60 százaléka minden hónapban.

A GTK képzései közül 5 üzleti alapszak esetében lehet a képzést duális formában is végezni, ami azt jelenti, hogy a leendő hallgató a jelentkezését a felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidejűleg a választott szakhoz tartozó duális partnerekhez is beadja (ezek listája megtalálható az egyetem duális oldalán). A hallgató akkor kezdheti tanulmányait duális formában, ha a felvételi eljárásban és az általa választott cégek által bonyolított felvételi elbeszélgetések valamelyikén is sikeresen szerepel. Fontos, hogy a két felvételi eljárás egymástól független annyiban, hogy a cégekhez való felvétel esetleges sikertelensége az egyetemi felvételi sikerességét nem befolyásolja.

Csáfor Hajnalka elárulta: még mindig kevesen ismerik a duális képzési formában rejlő remek lehetőséget, ezért a felvételi kampányban is népszerűsítik azt. Törvényileg az is lehetséges, hogy azokra a szakokra, melyek duális képzési formában is indulnak, az első félév végén még beiskolázzák a kar ezen szakjain tanuló hallgatóit.

 

Akik ebben a képzési formában tanulnak, nagyon jó tapasztalatokról számoltak be, és a munkaadók részéről is pozitívak a visszajelzések. Ami a legfontosabb érv a képzési forma mellett: a duális hallgatók három és fél éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, az azonos szakon végzett társaiknál is keresettebb munkaerőként léphetnek ki a munkaerőpiacra.

További információk a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar képzési kínálatáról a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon olvasható.

Egyetemünk Facebook-oldala innen elérhető.
Intézményünket bemutató korábbi cikkeinket az alábbi linken találja.

Fotók: Balogh Tibor, Kakuk Dániel, Szántó György


< Vissza