Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Átvette rektori kinevezését intézményünk vezetője

Utolsó módosítás: 2020. június 25.

Az Eszterházy Károly Egyetem 2020. június 15-től megbízott intézményvezetője, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona átvette rektori kinevezését Áder János köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.

Mint korábban beszámoltunk róla, egyetemünk szenátusa titkos szavazással döntött a rektorjelölt személyéről. A szavazás eredményeképpen Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilonát – a 33 fős szenátus minden tagjának támogatásával – 33 igen szavazattal választották rektorjelöltnek, amely alapján Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter rektorhelyettes asszony pályázatát terjesztette a köztársasági elnök elé. Kinevezése 2020. június 15-től 2025. június 14-ig tartó időszakra szól.

Pajtókné Tari Ilona 30 éve, 1990 szeptemberétől dolgozik az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, később Eszterházy Károly Egyetemen. 1991 februárjáig óraadó tanárként, majd tanársegédként, 1997 júniusától adjunktusként, 2005 januárjától főiskolai, 2013-tól egyetemi docensként.

Tudományos fokozat

1992-ben doktorált (dr. univ.) az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Értekezésének címe: A környezeti nevelés (EDEN - EDucation ENvironmental) megjelenése a magyarországi gimnáziumokban.
2008-ban szerezett PhD fokozatot az ELTE-n, ugyancsak summa cum laude minősítéssel. PhD értekezése címe: A földrajztanítás korszerű módszerei - A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.
2018-ban habilitált. Disszertációjának címe: Földrajztanítás – Kihívások, eszközök és módszerek a XXI. század elején.

Beosztás – intézményi tevékenység

2002−2014-ig tagja volt a Természettudományi Kar Kari Tanácsának, 2010−2014-ig az EKF Szenátusának.
2008-ban kapott megbízást az EKF TTK Földrajz Tanszékének a vezetésére, amely feladat ellátása 2012 nyarán, pályázat eredményeképpen újabb 5 évre meghosszabbításra került. 2012 őszétől 2013. június végéig intézetigazgatóként irányította a Földrajz- és Környezettudományi Intézetet. Alapító tagja a 2011-ben az EKF TTK-n létrehozott Agria–Innorégió Tudáscentrumnak (ma Innorégió Tudásközpont), melynek igazgatói feladatait 2013. június 30-ig látta el.
2013. július 1-től megbízást kapott az EKF oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesi teendőinek az ellátására. Ebben a tisztségében az Eszterházy Károly Egyetem 2016. július 1-jén történt megalakulása előtt részt vett abban az előkészítő munkában, amelynek során összehangolásra kerültek a campusokon folyó képzések tantervei és az oktatási tevékenység.

Irányításával és koordinálásával elkészült az Egyetem Intézményfejlesztési Terve és Intézményi Stratégiája, melyek felülvizsgálatát azóta is minden évben felügyeli. Az Intézményakkreditációs eljárás koordinálása kiemelt feladatai közé tartozott.
Vezető szerepet vállalt a pedagógusképzés megújításában és a Komplex Alapprogram koncepciójának kidolgozásában, ami egyedülálló kezdeményezés az országban.
Pajtókné Tari Ilona mögött három évtizedes széleskörű oktatási tevékenység áll, kutatási tevékenységének fókuszában a fenntarthatóság és a környezeti kockázatok tudatosítása, földrajzi oktatásmódszertan, valamint a megújuló energia társadalmi hasznosításnak oktatása áll.

Tudományos tagság és közélet

2019– Magyar Természettudományi Társulat, Földtudományi Szakosztályának elnöke.
2016–2017. Nemzeti Köznevelési Kerekasztal, Tartalomfejlesztési Munkacsoport, Tankönyv, taneszköz, módszerek, IKT Témacsoport vezetője.
2017– GeoMetodika folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja.
2008–2017. februárjáig az MTA Földrajzi Bizottságai közös Oktatási Munkabizottságának titkára.
2014– MRK Pedagógusképzési Bizottságának a tagja.
2012–2013. Országos Köznevelési Tanács Tankönyv és Taneszköz Bizottságának tagja.
2011– MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság Éghajlati Albizottságának, valamint a Légköri Erőforrás Munkabizottságának a tagja.
2003– International Geographical Union, Commission on Geographical Education (Nemzetközi Földrajzi Unió, Földrajzi Nevelési Bizottsága) tagja.
1994– Magyar Földrajzi Társaság tagja.

Kitüntetések, díjak

Pro Geographia díj 2018
Telekessy István Heves Megyei Területfejlesztési Díj 2015
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 2014
Kiss Péter Díj, 2012
Eszterházy Károly Emlékérem, 2010
2005–2006-ban saját fejlesztésű elektronikus eszközkészletet alkotott A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET címmel földrajztanárok és tanárjelöltek számára, amely szerzői joggal védett mű. 2006. szeptember 1-től érhető el az Interneten magyar és angol nyelven. Ez a multimédiás taneszköz a MATISZ által meghirdetett eFestival Hungary 2007 versenyen e-learning kategóriában második helyezést ért el, ezáltal jogosult a „DÍJNYERTES DIGITÁLIS ALKALMAZÁS" cím viselésére. E munkát a HunDidac által kétévente megrendezésre kerülő VIII. Taneszközminősítő Díjversenyen 2007-ben Aranydíjjal jutalmazták.

Család

Férjezett, két felnőtt fia és három unokája van.

Fotók: MTI


< Vissza