Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

#Hagyomány #Innováció #Történelem

Utolsó módosítás: 2020. március 04.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének idei első konferenciája a digitalizáció történelemtudományi alkalmazásának lehetőségeit járja körül. A 2020. január 17-én tartandó esemény részletei megtekinthetők az alábbiakban.

A KONFERENCIA HELYSZÍNE: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. II. em. 313. könyvtár

 • 09:30-09:40 Megnyitó

TÉRBELISÉG SZEKCIÓ :: LEVEZETŐ ELNÖK: PAP JÓZSEF

 • 09:40-10:00 Magyarosi Ádám (DE) – Demeter Gábor (BTK TTI) – Bagdi Róbert (DE): Társadalmi egyenlőtlenségek, szegregáció, lakhatási és egészségügyi viszonyok a debreceni iskolások felmérése alapján a Horthy-korszakban
 • 10:00-10:20 Kerepeszki Róbert (DE): A Város és a bűn. A bűnözés térbeliségének vizsgálata a Nagy Háború utáni Budapesten
 • 10:20-10:40 Sipos Nikoletta (DE): Kutatási tapasztaltok és lehetőségek a devianciák 20. század eleji terjedésének vizsgálatában – Az öngyilkosság jelenségének példája

ISKOLAI ANYAKÖNYVEK SZEKCIÓ :: LEVEZETŐ ELNÖK: PAP JÓZSEF

 • 10:40-11:00 Szögi László (ELTE): A Repertorium Academicum Hungariae adatbázis készítése
 • 11:00-11:20 Kádár Zsófia (ELTE) – Ternovácz Bálint (BFL): A nagyszombati, pozsonyi és győri jezsuita gimnáziumi anyakönyvek elektronikus feldolgozása és publikálása
 • 11:20-11:40 Hozzászólások, vita
 • 11:40-12:00 Kávészünet

SZEMÉLYI ADATBÁZISOK SZEKCIÓ :: LEVEZETŐ ELNÖK: NAGY ANDOR

 • 12:00-12:20 Kiss Zsuzsi (ELTE): Tudáselit kutatás akkor és most. Az ELTE TáTK történeti elitkutatásának tapasztalatai
 • 12:20-12:40 Pilkhoffer Mónika (PTE): A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tagsága a dualizmus korában
 • 12:40-13:00 Pap József (EKE): Rekordok és képviselők. Relációs adatbázis alkalmazása egy társadalomtörténeti kutatásban
 • 13:00-13:20 Ballabás Dániel (EKE): Genealógiai adatok manipulálása R nyelven
 • 13:20-13:40 Gyimesi Réka (PTE): A források digitalizációjának és összekapcsolásának lehetőségei a 19. századi Bonyhád történetének kutatásában
 • 13:40-14:00 Hozzászólások, vita
 • 14:00-14:30 Büféebéd

FORRÁSKUTATÁS ÉS FORRÁSKIADÁS SZEKCIÓ :: LEVEZETŐ ELNÖK BALLABÁS DÁNIEL

 • 14:30-14:50 Kalcsó Gyula (EKE): A forráskiadás a digitális bölcsészeti kutatásokban
 • 14:50-15:10 Domokos György (PPKE): A hungarikakutatás kihívásai Itáliában
 • 15:10-15:30 Szovák Márton (PPKE): A hungarikakutatás kihívásai Magyarországon
 • 15:30-15:50 Telek Ágnes (BFL): Budapest Időgép – Múltunk kutatásának jövője
 • SZÓRAKOZTATÓ MÉDIA SZEKCIÓ :: LEVEZETŐ ELNÖK BARTÓK BÉLA
 • 15:50-16:10 Vas János (DE): A történelem és a videojátékok keresztmetszete – avagy a történettudomány megjelenése a videojátékokban
 • 16:10-16:30 Rudisch Ferenc (SZTE): Történelem, részvételi kultúra, humor. Történelmi témájú internetes mémek a közösségi médiában
 • 16:30-16:50 Hozzászólások, vita

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI:
NKFIH 112429 „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése"
EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen"


< Vissza