Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Projekt workshop mentoroknak

Utolsó módosítás: 2018. június 13.

A Nyelvtanulással a boldogulásért projekt mentortanári workshopja

A május 31-i ünnepélyes projektnyitó rendezvény után került sor az együttműködő középiskolák mentortanárai számára rendezett első szakmai felkészítő tréningre. Ennek keretében az egyetemi hallgatókkal közvetlenül együttműködő középiskolai tanárok még részletesebb tájékoztatást kaptak a tervezett alprojektekről.

 

Az Intenzív nyelvi kurzus célját és módszereit Karin Macdonald dinamikus, jóhangulatú, interaktív előadásából ismerhették meg, ahol a tapasztalt nyelvtanárok skót szavak tanulásán keresztül élhették át ugyanazokat a nehézségeket, amiket diákjaik. A színes, élvezetes feladatok után a hallgatóság az előadóval közösen tudatosította, hogy milyen szótanulási stratégiával lehet és érdemes a diákok szókincsét bővíteni, hogy az valóban használható módon épüljön be a már meglévő aktív szókincsükbe.

A Nyelvfejlesztés drámagyakorlatokkal című alprojektet Dr. Kaló Krisztina néhány gyakorlati feladaton keresztül mutatta be, hangsúlyozva, hogy a drámajáték az egyik legalkalmasabb technika a nyelvtanulókat gyakorta blokkoló nyelvi gátlások leküzdésére, a beszédkészség kialakítására, miközben hatékonyan alkalmazható a kamaszkorban oly fontos személyiségfejlesztésre, önkifejezésre és közösségépítésre is. Az angol nyelven zajló drámagyakorlatok egy része az iskolai tanórákon is alkalmazható, színesebbé tehetik a kötelező tananyag élményszerű feldolgozását, rögzítését vagy akár értékelő számonkérését is. A drámajáték alkalmas továbbá a feszes iskolai fegyelem és stressz oldására, és általában olyan oldott hangulat teremtésére, amikor szórakozás és játék közben szinte észrevétlen a nyelvtanulás.

A Karin Macdonald irányításával kidolgozásra kerülő Kreatív írás ‒ zsurnalisztika alprogram azoknak a diákoknak ad alternatívát, akik azon kívül, hogy inkább az íráskészségüket szeretnék fejleszteni, tettre készek saját szűkebb környezetük jobbá tételében is. Az alprojekt az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2012-ben kezdeményezett, azóta 150 ország által aláírt világszintű, fenntarthatósági célokra támaszkodva szeretné arra ösztönözni a középiskolás diákokat, hogy maguk körül szétnézve vegyék észre azokat a területeket, ahol ők maguk is tehetnek valamit az élhetőbb környezetükért. A természetesen angol nyelven zajló projekt innovációk, találmányok vagy ismeretterjesztő kampányok formájában valósul meg. A diákok a projekt során megszületett eredményeiket feltölthetik az ENSZ honlapjára, így közvetlenül is kapcsolódhatnak a világszintű kezdeményezéshez, és hallatják hangjukat a nagyvilágban.

A Kreatív önkifejezés - monológ alprogram felelőse Rita DiFiore-Czipczer egyesült-államokbeli tapasztalatait bemutatva beszélt az alprogramban rejlő nyelvtanulási lehetőségekről. A „Mindenkinek van egy története" (Humans of New York) ötletén alapuló alprojekt az önreflexió, nyelvi előkészítés, témakeresés, interjúkészítés, monológírás, szövegcsiszolás, olvasásgyakorlás lépcsőfokain keresztül fokozatosan jut el a monológok szóbeli előadásáig. Az átgondolt, egymásra épülő feladatok elvégzésével a diákok szinte észrevétlenül lépnek át a következő, egyre nehezedő feladatokba, míg végül teljes természetességgel érzik magukénak a történeteket.

Az alprogramok bemutatását követően a leendő mentortanárok kötetlen beszélgetés formájában tehették fel kérdéseiket. Egyúttal jelezték előzetes igényeiket, hogy melyik alprogramot tartják hasznosnak és megvalósíthatónak iskolájukban. A jóhangulatú szakmai eszmecserét Majorosné Kovács Györgyi projektvezető hatékonynak és eredményesnek nevezte és abban a reményben köszönt el a résztvevőktől, hogy az elkövetkezendő 3 évben mindenki megtalálja a projekten belül a diákok számára legelőnyösebb, legélvezetesebb nyelvtanulási lehetőségeket, amelyek hatékonyan egészítik ki az iskolai kereteken belül folyó idegennyelv-oktatást és amelyek sikeressé és eredményessé teszik a vizsgázókat az emelt szintű érettségin.

 

 

 

 

 

 

 

A Nyelvtanulással a boldogulásért program az EFOP-3.2.14-17-2017-00008-as pályázat keretében valósul meg.

 


< Vissza