Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nyelvtanulással a boldogulásért

Utolsó módosítás: 2018. június 13.

Indul a Nyelvtanulással a boldogulásért projekt

2018. május 31-én került sor az EFOP-3.2.14-17-20017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és köznevelési intézmények együttműködésében elnevezésű projekt ünnepélyes megnyitójára és az együttműködési megállapodások aláírására. A 36 hónap futamidejű projekt az EKE és tizenegy észak-kelet magyarországi közoktatási partnerintézmény együttműködésével valósul meg 2018 szeptemberétől kezdődően. Célja, hogy a középiskolai diákok sikeres emeltszintű idegen nyelvi érettségit vagy B2-es szintű nyelvvizsgát szerezzenek, valamint hogy bevonja az oktatásba az idegennyelv-tanár szakos hallgatókat, s korszerű módszertani tudással vértezze fel a középiskolai nyelvtanárokat.

 

 

Az együttműködési megállapodások aláírását megelőzően dr. Liptai Kálmán rektor osztotta meg pozitív véleményét a résztvevőkkel a projektről. Konstruktív párbeszéd, tanulói autonómia, eredményes tanulási stratégiák és a motiváció felfedezése: egyebek között ezek szerepelnek a projekt céljai között, tudhattuk meg Majorosné Kovács Györgyi projektvezetőtől. Elmondta, hogy a 3 év futamidő alatt 2200 középiskolás és 150 egyetemi hallgató vesz részt a programban, a projektalapú nyelvi foglalkozásokon a fiatalok választhatnak majd a dráma, a kreatív önkifejezés és a kreatív írás tanórán kívüli foglalkozások közül, amelyeket az EKE angol nyelv és kultúra tanár szakos hallgatói vezetnek. Ezen kívül intenzív nyelvi tanfolyamok, online kurzusok, nyári táborok, és egy kötetlenebb társalgási English Network Café is szerepel a programok között. A projekt részét képezik középiskolai nyelvtanárok módszertani továbbképzései illetve hazai- és külföldi tanulmányutak is.

 

Magyarország lakosságának lehangoló nyelvi eredményeiről szólt dr. Dolmányos Péter dékánhelyettes, a projekt egyik szakmai megvalósítója. Hozzátette: a felmérésben résztvevők kishitűségétől is függhet ugyan az eredmény, de a nyelvi felkészültség még mindig aránytalan azzal, hogy idegen nyelven manapság már óvodától az egyetemig tanulhatnak a gyermekek, fiatalok. A dékán helyettes úgy véli, ki kell emelni a nyelvi oktatást a tantárgyak sokaságából, hisz továbbra is problémát jelent az is, hogy a nyelvvizsga megszerzése nem azonosítható a használható nyelvtudással. Hangsúlyozta, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló projektekre, hogy fiataljainkból idegen nyelveket beszélő, felelős polgárokat tudjunk nevelni.

A projekt jelentőségéről egy másik szakmai megvalósító: Karin Macdonald is beszélt, kiemelte a csapatmunkát, a választási lehetőséget, valamint a tanulásmódszertant, mely meglátásai szerint közelebb vezetheti a diákokat ahhoz, hogy magabiztosan használják nyelvi tudásukat. Középiskolai tanítási tapasztalataira támaszkodva hangsúlyozta a középiskolás korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételét a nyelvtanulást célzó tevékenységek kidolgozásakor. Fontosnak tartja, hogy a kialakulóban lévő személyiség pozitív, elfogadó légkörben kísérletezhessen saját hangjával és megfelelő támogatást kapjon ahhoz, hogy véleményformálása megalapozott legyen, valamint hogy képes legyen kritikai gondolkodással megfontolt döntéseket hozni saját életével, akár a nyelvtanulásával kapcsolatban is. Ezekhez a célokhoz természetes módon társul az idegen nyelvek tanulása, ami tágítja a fiatalok látókörét, segíti őket az idegen kultúrák, emberek megismerésében és aminek segítségével már fiatalon bekapcsolódhatnak a világ vérkeringésébe. A projekt mottója - Discover Your English Voice – is ezeket a törekvéseket tükrözi.

 

Az ünnepélyes megnyitó zárásaként dr. Liptai Kálmán rektor úr együttműködési megállapodásokat írt alá a projektben résztvevő intézmények vezetőivel és a tankerületek vezetőivel.

 

 

 

A Nyelvtanulással a boldogulásért program az EFOP-3.2.14-17-2017-00008-as pályázat keretében valósul meg.

 


< Vissza