Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Névtani vendégelőadás a Magyar Nyelvészeti Tanszéken

Utolsó módosítás: 2017. november 14.

2017. november 12. és 17. között az Erasmus tanári mobilitás programja keretében a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet vendége lesz PaedDr. Török Tamás, PhD., komáromi (SzK) Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója.

Török Tamás szűkebb szakterülete a névtan, azon belül pedig a földrajzi nevek kutatása. Programjának egyik célja, hogy felvidéki magyar névkutatás eredményeivel, főbb irányaival, a helynévrendszer sajátosságaival, illetve a magyar névanyag szlovák nyelvű térképekre való átültetésének tanulságaival ismertesse meg a hallgatókat, az érdeklődő kollégákat.
Előadásának címe: A felvidéki helynévkutatás eredményei különös tekintettel a 20. sz.-i térképek névanyagára. Helye, ideje: Líceum, 308. terem, 2017. november 15. 17.20

 


< Vissza