Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nagy Sándor Pro Agria-díja

Utolsó módosítás: 2018. február 09.

2017. január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen vehette át Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének „Pro Agria" szakmai díját dr. Nagy Sándor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalom Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője.

Dr. Nagy Sándor csaknem fél évszázadon keresztül oktatott az egri tanárképző főiskola Irodalomtudományi Tanszékén.Az egyetem elvégzése, 1959 után a gyakorló iskolában tanított, onnan került át 1963-ban az Irodalom Tanszékre. Kezdettől fogva a legkülönbözőbb szakmai fórumokon publikált – elmélyült kutatói habitusról és szaktudásról téve tanúbizonyságot. Irodalomtörténészi munkásságának középpontjában a XIX. század második felének illetve a XIX. és XX. század fordulójának irodalma és eszmetörténete állt. Alapos, elmélyült tanulmányai mellett közérthetőbb, nagyközönségnek szánt, de igen igényes írásokat is közzé tett, elsősorban Gárdonyi Géza vagy Bródy Sándor szépírói munkásságáról, de természetesen foglalkozott más novellistákkal illetve költőkkel is az adott korszakból. 1965-ben – doktori címének megszerzése után – adjunktussá nevezték ki, majd 1973-ban docenssé. 1972 és 1980 között tanszékvezetői feladatokat is ellátott. 1984-ben védte meg kandidátusi értekezését, egy évre rá főiskolai tanárrá léptették elő. 1992 és 1995 között szintén tanszékvezetői megbízást kapott. 1996-ban ment nyugdíjba, de még több esztendőn át visszajárt óraadó tanárként segítve a tanszék munkáját, a hallgatók – akik közt osztatlan elismerésnek örvendett mind emberi, mind szakmai szempontból – oktatását, képzését. Publikációi, tudományos munkái közül mindenképp kiemelendő két könyve (Remenyik Zsigmond [1973]; Eszmék és formák Remenyik Zsigmond írói világában [1988]), melyekben a címben szereplő alkotó életművét dolgozta fel. Az egri remetéről, írásművészetéről írt tanulmányai kötetben 2000-ben láttak napvilágot Gárdonyi közelében címmel. Emellett több tucat rövidebb-hosszabb tanulmánya, értekezése, recenziója, cikke jelent meg rangos országos és nemzetközi szakmai folyóiratokban éppúgy, mint helyi lapokban.

 

Fotó: Nemes Róbert


< Vissza