Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Halál az irodalomban konferencia

Utolsó módosítás: 2018. március 28.

Március 22-én és 23-án zajlott a Fiatal Írók Szövetsége és az Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének társszervezésében megvalósult, immár 11. alkalommal megrendezett tavaszi irodalomtudományos konferencia, amely az idei évben a halál és az irodalmi alkotás viszonyának témakörét, irodalomtörténeti és teoretikus vonatkozásait vizsgálta.

A konferencián szekcióelnökként, egyúttal pedig koreferensként vettek részt intézményünk oktatói, a konferencia szervezőjeként is jelen lévő Bednanics Gábor, valamint a Ráció Kiadó gondozásában tavaly megjelent Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái című tanulmánygyűjteményt a konferencia részeként bemutató Szentesi Zsolt. A konferencián előadott Balogh Gergő, az Irodalomtudományi Tanszék óraadó oktatója, az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója, és Kispál Dániel, az EKE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója.

A konferencia programja, továbbá az eseményről készített képek alább találhatók.

Március 22.
Líceum, Tittel Pál Könyvtár („A" épület, 214.)

9.00 Dékáni köszöntő

1. szekció
Elnök: Bednanics Gábor (EKE)

9.10 Konkoly Dániel (ELTE): Telefon, halál és hang Babits Haláltánc című versében
9.30 Smid Róbert (ELTE): A kettős halál ökonómiája és ökológiája mint a poétikai kommunikáció eredendő mortifikációjának alapja a magyar modernség irodalmában
9.50 Bartal Mária (ELTE): „szálkányit se mozdultak el" – Mészöly Miklós Szárnyas lovak című elbeszéléséről
10.10 Szekcióelnöki koreferátum
10.35 Vita

11.00 Kávészünet

2. szekció
Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán (ELTE)

11.10 Halász Hajnalka (HU): Eszméletvesztések. Észrevételek az Esti Kornél tizenhatodik fejezetéhez
11.30 Balogh Gergő (ELTE): Megszólítás, önmegszólítás és az én eltűnése. József Attila: Magány
11.50 Lénárt Tamás (ELTE): Az egér halála
12.10 Szekcióelnöki koreferátum
12.35 Vita

13.30 Ebéd

3. szekció
Elnök: Hansági Ágnes (KRE)

15.10 Hegedűs Máté (ELTE): Kinematográf és halál
15.30 Kispál Dániel (EKE): Narratívák a halálról a 21. századi irodalomoktatásban
15.50 Lapis-Lovas Anett (DE): A halál mint narrátor – a halál mint olvasó?. Markus Zusak: A könyvtolvaj
16.10 Lapis József (SRTA): Halálalakzatok a gyerekkönyvekben – néhány példában
16.30 Szekcióelnöki koreferátum
17.00 Vita

17.25 Kávészünet

17.35 A Ráció Kiadó Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái (szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár-Szabó Zoltán – Lénárt Tamás) című tanulmánygyűjteményének bemutatója. A kötetet bemutatja: Szentesi Zsolt (EKE). (A könyv a bemutató után kedvezményes áron megvásárolható.)

18.30 Vacsora

Március 23.
Líceum, Tittel Pál Könyvtár („A" épület, 214.)

4. szekció
Elnök: Szirák Péter (DE)

9.30 Balajthy Ágnes (DE): Gyász, részvét, animalitás. Mészöly Miklós: Pontos történetek útközben
9.50 Mészáros Márton (KRE): „Így működött az isteni kegyelem"
10.10 Pataki Viktor (ELTE): A halál alakzatai az Oravecz-regényekben
10.30 Szekcióelnöki koreferátum
10.55 Vita

11.20 Kávészünet

5. szekció
Elnök: Szentesi Zsolt (EKE)

11.30 Farkas Evelin (DE): Az öregkor sajátosságainak megjelenési formái Jókai Mór öreg ember nem vén ember című művében
11.50 Keresztes Balázs (ELTE): „More or less alive" – Az ásványi és a növényi élet metszete John Ruskin vitalizmusában
12.10 Németh Eszter (ELTE): A halállal való szembenézés pillanata Balázs Béla és Bartók Béla A kékszakállú herceg vára azonos című művében
12.35 Szekcióelnöki koreferátum
13.00 Vita

13.30 Ebéd és zárszó

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza